Efteruddannelse: En ret og en pligt
  • Overlægeforeningen
08. oktober 2019

På 10 år er antallet af dage, overlæger er på efteruddannelse, faldet markant. Det kan hverken patienter, samfund eller den enkelte læge være tjent med. Derfor vedtog Overlægeforeningens repræsentantskab i lørdags en ny politik, der skal sikre, at overlæger får den efteruddannelse, de har krav på og brug for.

Som overlæge giver din overenskomst dig ret til mindst 10 uddannelsesdage med løn om året. Men kun 15 procent af overlægerne fik i 2018 så meget efteruddannelse. Langt de fleste må nøjes med færre dage, og andelen som slet ikke har deltaget i efteruddannelse det foregående år er steget fra 3 procent i 2008 til 14 procent i 2018. Det viser Overlægeforeningens undersøgelser af medlemmernes arbejdsmiljøvilkår.

”Som overlæger er vi garanter for den faglige ekspertise og for kvalitet og sikkerhed i patientbehandlingen. Det forudsætter, at vi er opdateret på den nyeste viden. Derfor er det både et problem for patienter, samfund og den enkelte læge, når overlægerne ikke får den efteruddannelse, de har krav på og brug for”, siger Niels Juul fra Overlægeforeningens bestyrelse og fortsætter:

”Tallene viser en tydelig negativ udvikling, hvor lægerne får mindre og mindre efteruddannelse. Det skal vendes nu! I Overlægeforeningen er vi allerede i dialog med alle fem regioner om, hvordan vi lykkes med det, men det kræver også en indsats fra den enkelte læge og chef ude på afdelingerne”.

Et fælles ansvar

Derfor fremlagde Niels Juul på vegne af Overlægeforeningens bestyrelse et udspil til en revideret efteruddannelsespolitik på repræsentantskabsmødet den 5. oktober med to hovedbudskaber:

  1. Efteruddannelse er både en ret og en pligt for den enkelte overlæge
  2. Alle bør have en plan for efteruddannelse, som skal drøftes på den årlige MUS/LUS-samtale og som skal fastlægge mål samt konkrete uddannelsesaktiviteter, der løbende dokumenteres.

”Efteruddannelse er afgørende for at vi kan opretholde den høje faglige standard. Det er altså ikke gjort med et kursus i brandslukning eller håndhygiejne. Både chefer og den enkelte overlæge har et fælles ansvar for at planlægge, gennemføre og dokumentere relevant efteruddannelse. Derfor bør det også været et fast punkt på MUS/LUS-samtalerne”, fastslår Niels Juul.

Også Overlægeforeningen vil fortsætte arbejde for at sikre den nødvendige efteruddannelse:

”Som faglig organisation vil vi sætte efteruddannelse på dagsordenen. Vi vil blive ved at måle på antallet af uddannelsesdage, og vi vil arbejde for en model for systematisk efteruddannelse, der både sikrer den nødvendige tid og økonomi. På det mere konkrete og individuelle plan har vi allerede nu lagt nogle værktøjer ud på hjemmesiden, som den enkelte læge kan bruge, når han eller hun planlægger uddannelse eller MUS-samtaler”, siger Niels Juul.

Udspillet fik mange rosende ord med på repræsentantskabsmødet. Debatten rejste dog også flere spørgsmål. Herunder om man kun skal måle efteruddannelse i dage og ikke i kvalitet. Hvordan man følger op overfor arbejdsgiver. Og hvordan aftaler om og gennemførelse af efteruddannelse dokumenteres.

Repræsentantskabet vedtog foreslaget med accept af, at bestyrelsen efterfølgende vil justere oplægget på baggrund af input fra debatten.

"Der kom mange gode input i debatten, som vi vil se, om vi kan indarbejde i politikpapiret, og som vi tager med i det videre arbejde med efteruddannelse. For ét er sikkert: Vi er ikke i mål ved, at politikpapiret nu er vedtaget. Nu starter arbejdet med at få det omsat til virkelighed”, slutter Niels Juul.