Du har fri til at gå til jobsamtale
  • Yngre Læger
12. juni 2019

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: 
"Min ansættelse udløber snart, så jeg har søgt nyt arbejde. Jeg er i tvivl, om jeg har ret til at få fri til at gå til ansættelsessamtale? Og har jeg i givet fald ret til at få løn?"

Svar
Hvis du enten selv har sagt op, er blevet sagt op, eller din stilling udløber, har du - under behørigt hensyn til arbejdsgiveren - ret til at få fri med løn til at gå til ansættelsessamtale.

Ifølge funktionærloven må du gå til jobsamtale i arbejdstiden uden at blive trukket i løn i den sidste del af din tidsbegrænsede ansættelse.

Perioden, hvor du må gå til jobsamtale med løn, svarer til længden på dit opsigelsesvarsel. Det vil sige, at hvis din arbejdsgiver kan opsige dig med 3 måneders varsel, har du ret til at gå til jobsamtaler i arbejdstiden i de sidste 3 måneder af din tidsbegrænsede ansættelse.

Med "behørigt hensyn" menes, at du har varslet fraværet i så god tid som muligt, og at det ikke har været muligt at placere ansættelsessamtalen på et andet tidspunkt. Retten til fraværet vægter tungt, og arbejdsgiveren kan fx ikke nægte dig at få fri, fordi der er for travlt på afdelingen.

Kontakt din tillidsrepræsentant - se hvem på Min side -  eller Yngre Læger, hvis du får problemer.