Drabssag mod yngre læge er en forfærdelig sag
  • Yngre Læger
23. februar 2021

I dag falder der dom i sagen, hvor en yngre læge fra Tisvilde på frygtelig vis blev dræbt af en psykisk syg patient.

”Det er en gennemført ulykkelig sag. Jeg har arbejdet sammen med Charlotte Asperud i Akutmodtagelsen på Hillerød hospital og blev ligesom alle andre, som kendte hende, rystet over overfaldet og drabet,” siger Yngre Lægers formand, Helga Schulz.

Sagen har gjort debatten om vold og trusler mod læger og andet sundhedspersonale aktuel igen.

”Lad mig gøre det fuldstændigt klart. Trusler og vold er altid uacceptable og skal meldes til politiet. Vi har som læger og øvrige sundhedsmedarbejdere ret til at gå på arbejde uden at skulle frygte for hverken vold eller trusler. Arbejdsgiverne har ansvaret for, at der bliver gjort alt for at sikre sikkerheden for de ansatte,” siger Helga Schultz.

Den tragiske sag har aktualiseret debatten om, hvorvidt sundhedsansatte er godt nok beskyttede, eller om der er andre former for beskyttelse, der kan tages i brug – fx at undgå at bruge fulde navn på navneskilte og i journaler.

”Jeg har fuld forståelse for, at man kan være ansat på en afdeling, fx i psykiatrien eller i akutmodtagelserne, hvor man er mere udsat for vold og trusler, end man er på mange andre hospitalsafsnit. Og der er ingen tvivl om, at vi og arbejdsgiverne skal have et vedvarende fokus på, om sikkerheden er god nok – og om anonymisering enkelte steder kan være tryghedsskabende,” siger Helga Schultz og fortsætter:

”Det vil dog altid være en balance mellem at sikre beskyttelse, hvis nogen føler sig utrygge, og samtidig at sikre, at forholdet mellem læge og patient er præget af tillid. Ved en generel anonymisering af os som læger risikerer vi at sætte det tillidsforhold, der er mellem os og vores patienter, over styr. Og det er hverken godt for os selv eller patienterne. Heldigvis er hverdagen jo langt de fleste steder præget af tillid og ikke af vold og trusler.”

Helga Schultz understreger samtidig, at det aldrig må blive den enkeltes ansvar at beskytte sig mod vold og trusler.

”Det er arbejdsgivernes ansvar, at vi kan gå trygge på arbejde. Men vi kan selv være med til at bidrage til en kultur, hvor vi taler åbent og ærligt om de bekymringer, vi eventuelt har og om de episoder, der kan føles ubehagelige eller usikre. Ingen skal føle det utrygt at gå på arbejde. Heller ikke i sundhedsvæsenet.”