Det koster kun 1.405 kr. om året at have fri adgang til praktiserende læge
  • PLO
20. december 2018

De fleste danskerne tror, at det koster væsentligt mere end de 1.405 kroner, som en ny PLO Analyse viser, at det i gennemsnit koster samfundet at have fri adgang døgnet rundt til en praktiserende læge. Udgiften for de ældste borgere på over 80 år er den højeste, mens udgiften er lavest for de 3-15 årige. De seneste 10 år er andelen af sundhedsudgifter til almen praksis faldet fra 8,7 pct. til 7,8 pct.

I Danmark er der fri adgang til at få lægehjælp. De fem regioner betaler de praktiserende læger i form af et fast honorar pr. patient og et honorar for det fremmøde, den enkelte patient har hos lægen.

Den gennemsnitlige danske patient har kontakt til sin læge ca. syv gange om året.

Der er stor forskel på, hvor meget vi som patienter besøger vores egen læge, og hvilke typer undersøgelser vi får foretaget. En større andel af de ældre patienter har kroniske sygdomme og kommer derfor oftere hos lægen og får taget flere kontroller. Det koster dermed regionerne en større udgift, mens specielt unge patienter kommer sjældnere hos lægen og dermed udgør en mindre udgift.

Den nye PLO Analyse kan ses her