Den helt rigtige afgørelse
  • Yngre Læger
28. marts 2018

Med Højesterets frifindelse af den yngre læge, der i landsretten blev dømt for grov forsømmelse i forbindelse med behandlingen af en patient med sukkersyge tilbage i 2013, kan både den yngre læge og læger i hele landet ånde lettet op.

Læger har i dag fået rettens ord for, at der ikke skal sættes lighedstegn mellem utilsigtede hændelser og grov skødesløshed, endsige kriminel adfærd. Yngre Lægers formand, Camilla Rathcke, er både lettet og tilfreds med dommen:

”Fejl skal man ikke straffes for, dem skal man lære af. Og vi har fået bekræftet, at den kultur, der bør være gældende i det danske sundhedsvæsen, og som har bragt os videre i forhold til kvalitetsudvikling, også bør være den fremherskende. Det er en kultur, hvor sundhedsprofessionelle tør være åbne om fejl, så vi kan lære af dem og modvirke, at de gentager sig. For sidestiller man fejl med lovbrud, ender vi nemt dér, hvor læger enten ikke tør (be)handle eller ikke tør erkende fejl – og det skaber en grundlæggende utryghed i sundhedsvæsenet.”

I sidste ende er det patienterne, det går ud over, hvis lægerne ikke kan føle sig trygge, når de går på arbejde, understreger Camilla Rathcke. Og derfor er denne dom også vigtig for dem:

”Det her er en god nyhed for patienterne. Nu ved de, at lægerne først og sidst er der for at behandle dem – ikke for at tilfredsstille uvirkelige krav om journalføring og rigid dokumentation.”

Arbejdet fortsætter
Frifindelsen betyder dog ikke, at Yngre Læger hviler på laurbærbladene.

”Nu foreligger en længe ønsket frifindelse, og der er sat punktum i en svær sag fra Svendborg. Men vi er jo ikke i mål endnu. Vi har stadig ikke fuldt indblik i den tilsynspraksis, som Styrelsen for Patientsikkerhed har, ligesom vi ikke har nogen sikkerhed for, at praksis herefter ændrer sig, så der ikke opstår sager som Svendborgsagen igen,” pointerer Camilla Rathcke.

Efter krav fra Yngre læger og Lægeforeningen, men ikke mindst takket være de utrolig mange læger, der med stor indlevelse og aktivisme, delte deres historier fra egen virkelighed og bakkede op om en dømte læge ved hjælp af kampagnen #detkuhaværetmig, lancerede Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) otte initiativer, der skulle medvirke til en forbedring af loven og medvirke til at styrke lægers tillid til Styrelsen for Patientsikkerhed. Og disse initiativer vil der fortsat blive arbejdet videre med. Blandt disse deltager Yngre Læger i to arbejdsgrupper, et om instrukser og et om journalføring. Resultatet af gruppernes arbejde skal fremlægges senest ved udgangen af 2018.