Deltid og deltagelse i obligatorisk kursus
  • Yngre Læger
06. august 2020

Et medlem har stillet os dette spørgsmål:

Jeg er i hoveduddannelse i almen medicin og på deltid med 25 timer om ugen. Jeg er i tvivl om, hvad jeg skal have i løn, når jeg er på et obligatorisk kursus. Bliver jeg så aflønnet dårligere end mine kollegaer, der er på fuldtid?

Svar:
Nej, du vil ikke blive aflønnet dårligere end dine medkursister. Det følger af overenskomsten, at når man deltager i de obligatoriske kurser som led i speciallægeuddannelsen, medregnes timerne i normtimeopgørelen med 7,4 timer pr. kursusdag. Det gælder, uanset om man er ansat på fuldtid eller deltid og også uanset kursets faktiske længde, hvor mange kurser jo er på mere end 7,4 time pr. dag.

Læs mere i cirkulære 629 om lønforhold i kursustiden her.