Debat: Medicinstuderende skal også kende almen praksis
  • PLO
24. juni 2019

Der mangler praktiserende læger, og samtidig skal det nære sundhedsvæsen styrkes. Derfor skal flere unge læger vælge almen medicin, men faget introduceres først på sidste semester af uddannelsen, hvor mange allerede har valgt deres karrierevej. PLO og FADL foreslår derfor fire ugers praktikophold i almen praksis placeret først, midt og sidst i studiet. 

Af formand for Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) Claas-Frederik Johannsen og formand for Praktiserende Lægers Organisations (PLO) Rekrutteringsudvalg Gunver Lillevang  

Anæstesilæge, gynækolog eller måske kirurg? Der findes 39 forskellige specialer inden for lægegerningen. 

Når man har gået seks år på medicinstudiet, er man uddannet læge. Herfra skal man bruge en del år på at specialisere sig i den retning man ønsker, så man kan blive speciallæge. 
I øjeblikket er der massiv mangel på praktiserende læger. For at blive praktiserende læge skal man være speciallæge i almen medicin. 

Derfor er nærmest hele Folketinget enige om, at der skal uddannes flere speciallæger i almen medicin, og dermed skal antallet af såkaldte hoveduddannelsesstillinger også øges. Det er rigtig godt og helt nødvendigt, hvis vi skal kunne håndtere de sundhedsmæssige udfordringer med flere borgere, flere kroniske patienter og en stigende gruppe af ældre. 
Men de nye stillinger skal jo også besættes, og det kræver, at flere unge læger vælger at gå den vej. 

Og hvordan får vi så flere til at ville være praktiserende læge? Som det er i dag, bliver almen medicin og almen praksis præsenteret meget sent på medicinstudiet. Faktisk bliver det først introduceret på allersidste semester.  

Det er alt for sent. 

Jo længere hen på medicinstudiet man kommer, jo sikrere bliver medicinstuderende på, hvilken type læge de vil ende med at være. Derfor er det åbne vindue lukket for manges vedkommende, når de når slutningen af medicinstudiet. 

Undersøgelser peger på, at cirka en fjerdedel af lægerne har valgt deres speciale allerede i løbet af deres medicinstudium. 
Men hvad er sandsynligheden for, at den unge medicinstuderende dykker ned i almen medicin og får smag for faget fx i en bacheloropgave, når han/hun kun har oplevet almen praksis som patient?

 Almen medicin og korte praktikophold hos praktiserende læger skal introduceres langt tidligere på medicinstudiet. Vi foreslår samlet set minimum fire ugers praktikophold placeret både først, midt og sidst i studiet. 

Det vil øge interessen for at blive praktiserende læge. 


Indlægget blev bragt i Avisen Danmark lørdag d. 22. juni 2019