Debat: Lægemangel løses ved at uddanne flere læger
  • PLO
24. juni 2019

Lægemanglen løses ikke at give friere rammer til at drive regionsklinikker. For der kommer jo ikke flere læger ad den vej. Regionsdrevne klinikker skal kæmpe om at tiltrække de samme læger, vi andre kæmper for at få til at nedsætte sig med egen praksis, skriver formanden for PLO-Nordjylland, Annemette Alstrup, i debatindlæg.

Af Annemette Alstrup
Formand for PLO Nordjylland

Regionsrådsmedlem og formand for Akut- og Praksisudvalget Mogens Ove Madsen (S) siger i Nordjyske 21/6, at der er ”for meget beton” i almen praksis. Der skal blødes op på reglerne, så det bliver nemmere for det offentlige at drive lægeklinikker, som svar på den alvorlige mangel på praktiserende læger, mener han.

Jeg forstår godt Mogens Ove Madsens frustration over lægemanglen. Jeg deler den selv. Det er bare ikke nogen særlig velvagt løsning at give friere rammer til at drive regionsklinikker. For der kommer jo ikke flere læger ad den vej. Regionsdrevne klinikker skal kæmpe om at tiltrække de samme læger, vi andre kæmper for at få til at nedsætte sig med egen praksis.

Løsningen er derfor ikke at ændre på organiseringen af almen praksis, men at sørge for at uddanne flere speciallæger i almen medicin. Det er der heldigvis et nærmest enigt Folketing, der bakker op om, og nye tal viser, at der blandt nyuddannede læger fra Aalborg Universitet er overvældende interesse for at søge intro- og hoveduddannelsesstillinger i almen medicin. Det er meget positivt.

Det hører med til billedet, at regionerne allerede i dag har mulighed for at drive regionsklinikker, ligesom driften af lægepraksis kan sendes i udbud, hvis det er umuligt at få en almindelig privat praktiserende læge til at nedsætte sig i et område. 

Erfaringen fra disse regionsklinikker og udbudsklinikker er, at de fungerer som nødløsninger, der sikrer, at alle danskere kan få adgang til lægehjælp. Men lægerne på disse klinikker er typisk ansat for korte perioder, og de opbygger slet ikke de langvarige relationer til deres patienter, som almindelige praktiserende læger gør. Det er formentlig årsagen til, at patienttilfredsheden i disse klinikker er lavere, og antallet af klager fra patienterne er markant højere.

Dertil kommer, at såvel udbudsklinikker som regionsklinikker er en væsentligt dyrere løsning for skatteyderne, end det er, når almindelige praktiserende læger åbner en praksis.

*******************************************************
Debatindlægget blev bragt i Nordjyske den 23. juni.