De unge læger vil gerne vælge almen praksis til
  • PLO
18. februar 2019

Der er masser af unge læger, der gerne vil være praktiserende læger, og der er rigeligt med ansøgere til både introstillinger og hoveduddannelsesstillinger, skriver Gunver Lillevang i debatindlæg.

Af Gunver Lillevang
Medlem af PLO's bestyrelse, formand for PLO’s Rekrutteringsudvalg

Der er bred politisk enighed om at uddanne 100 ekstra speciallæger i almen medicin om året. Det er godt, for på længere sigt betyder det, at vi kan få bugt med den alvorlige lægemangel i almen praksis. 

Men det kræver, at de mange nye uddannelsespladser bliver besat. Allerede i dag er der ubesatte uddannelsespladser, og der er nogle, som frygter, at det bliver endnu værre, når man øger antallet af pladser.

Jeg deler ikke den pessimisme. Der er masser af unge læger, der gerne vil være praktiserende læger, og der er rigeligt med ansøgere til både introstillinger og hoveduddannelsesstillinger. 

Men det gælder for alle lægespecialer, at stillingerne i udkanten længst væk fra de store byer er svære at besætte. Det problem er større for almen medicin end for de øvrige specialer, da en større del af stillingerne hos os er placeret langt væk fra universiteterne.

Et eksempel fra Region Sjælland: Det er ikke omkring Køge eller Roskilde, vi har ubesatte uddannelsesstillinger, men særligt på Sydsjælland og Lolland-Falster. Et lignende billede har vi set andre steder i landet.

Det bør vi tage ved lære af – og sørge for, at langt hovedparten af de kommende nye stillinger placeres i og i overkommelig pendlerafstand fra de større byer. 

Samtidig er der brug for, at både regioner og kommuner hjælper med at få besat de uddannelsesstillinger, der oprettes i udkantsområderne, fx ved at hjælpe med at finde bolig og job til ægtefælle eller ved at tiltrække unge læger med et særskilt honorar.

Alternativet er, at vi risikerer ikke at få uddannet det nødvendige antal praktiserende læger. Og det vil ramme os alle, uanset hvor i landet vi bor.

*******************************************************************
Debatindlægget er bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten den 18. februar.