De praktiserende læger tiltræder ny overenskomst
  • PLO
18. oktober 2017

Forhandlingsaftalen om en ny overenskomst for almen praksis (OK18) er blevet vedtaget ved en urafstemning blandt PLO’s medlemmer med dagydernummer. 82,8 pct. stemte for forhandlingsaftalen, mens 12,6 pct. stemte imod, og 4,6 pct. hverken stemte for eller imod.

Det betyder, at den nye overenskomst træder i kraft d. 1. januar 2018. Den løber tre år til udgangen af 2020.

”I PLO’s bestyrelse er vi naturligvis glade for, at forhandlingsaftalen har fået så stor opbakning blandt medlemmerne. Uanset at aftalen stiller betydelige krav til både PLO og vores medlemmer, så tror jeg, at de fleste har set frem til, at en meget lang periode præget af usikkerhed nu forhåbentlig bliver afløst af en periode med mere stabilitet,” siger formand for PLO Christian Freitag, der peger på, at aftalen lægger nogle spor, der rækker længere end de næste tre år.

”Det helt overordnede mål er jo, at vi skal være nogle flere praktiserende læger og have noget mere hjælp fra personale. Det håber vi naturligvis, at denne vedtagelse kan bidrage til.”

”Jeg håber, at alle praktiserende læger nu vil gå aktivt ind i arbejdet med at få aftalen til at fungere – uanset om man kan bidrage med lidt eller meget. Hvis vi i fællesskab kan lykkes med dette, så har jeg en tro på, at vi kan forbedre situationen både for lægernes arbejdsliv og for patienternes behandling i almen praksis.”

Stemmeprocent - hele landet

12,6 pct. af de afgivne stemmer var imod aftalen (svarende til 10,5 pct. af alle de stemmeberettigede).

”Jeg har forståelse for den bekymring, en del praktiserende læger har givet udtryk for bl.a. på vores medlemsmøder, i forhold til eksempelvis de nye opgaver og øgede forpligtelser til at køre sygebesøg, der ligger i aftalen. Det er en bekymring, jeg og PLO’s bestyrelse naturligvis tager alvorligt, og som vi vil være meget opmærksomme på i arbejdet med OK18,” fastslår Christian Freitag.

3.365 var stemmeberettigede, og den samlede stemmeprocent var på 84,9 pct.

Urafstemningen er blevet afholdt mellem d. 10.-18. oktober, hvor afstemningen sluttede kl. 12. 

Afstemningsresultatet regionalt:

Stemmeprocent - PLO-H

Stemmeprocent - PLO-Sjælland

Stemmeprocent - PLO-Nord

Stemmeprocent - PLO-Midt

Stemmeprocent - PLO-Syd