COVID19: Trods forbedringer, er arbejdsskaderegler ikke helt i mål
  • Overlægeforeningen
27. april 2020

En ny vejledning om COVID19 som arbejdsskade går så langt som muligt indenfor gældende lov for at sikre overlæger og andet sundhedspersonale. Frontpersonale er nu stillet meget bedre, men vi er endnu ikke helt i mål for at sikre alle, vurderer Overlægeforeningen.

Hvis du som overlæge bliver smittet med COVID19 og får varige mén eller ligefrem dør af sygdommen, er du nu bedre stillet i forhold til at få sygdommen anerkendt som en arbejdsskade. Det står fast efter, at Arbejdstilsynet har udsendt en ny vejledning.

Overlægeforeningen har bedt vores arbejdsskadeadvokater vurdere vejledningen. De skriver: ”Det må forventes, at arbejdets karakter for alle læger, der undersøger og behandler patienter og derved har tæt patientkontakt, i sig selv sandsynliggør en generel smitterisiko, og at dette vil være tilstrækkeligt”.

Vejledningen kommer efter, at Lægeforeningen på vegne af alle læger skrev til beskæftigelsesministeren og bad om at få stillet læger og andet sundhedspersonale bedre i forhold til COVID19 som arbejdsskade. Det glæder Overlægeforeningens formand Lisbeth Lintz, at ministeren har lyttet:

”Vejledningen går så langt som muligt indenfor gældende lov for at sikre læger og andre, mulighed for at få anerkendt COVID19 som arbejdsskade. Samtidig har politikerne handlet hurtig og med forståelse for den situation, som overlæger og andre står i. Det vil jeg gerne kvittere for”.

Også medlemmer, som har en mere sporadisk kontakt, stilles bedre. I vurderingen vil indgå om ” konkrete arbejdsforhold har medført en konkret risiko for udsættelse, herunder i form af direkte eller indirekte personkontakt med smittede personer, og kontakt med genstande, som var eller kunne have været inficerede med COVID-19… Der forudsættes ikke en konkret hændelse eller viden om konkret kontakt med personer smittet med COVID-19.”

Overlægeforeningen ønsker yderligere forbedringer

Lisbeth Lintz understreger, at det fortsat er en konkret vurdering, om man får erstatning eller ej:

”Vejledningen er et stort skridt i den rigtige retning, men det er stadig en konkret vurdering, om man har fået varige mén, og om det er sandsynligt, at man er smittet på arbejdet. De, som arbejder i front, vil i udgangspunktet have sandsynliggjort smitte på jobbet, mens kolleger med andre funktioner i højere grad skal sandsynliggøre, at de ikke er smittet i fritiden”, siger hun og peger på to yderligere forbedringer, som Overlægeforeningen vil arbejde for:

  1. Bedre sikring af overlæger og andre med kroniske sygdomme, som i dag risikerer nedsat eller ingen erstatning, hvis de helbredsmæssige mén ikke udelukkende kan henføres til COVID-19.
  2. Bedre sikring af alle medarbejdere ved at begrænse bevisbyrde.

”Mange overlæger passer deres job, selv om de måske har en kronisk sygdom. Vi ønsker bedre sikring af, at de ikke mister en mulig erstatning, hvis de i den situation skulle få varige men af COVID 19. Samtidig mener vi, at man skal begrænse bevisbyrden for dem, der ikke arbejder helt i front. Helst ser vi omvendt bevisbyrde, så man i udgangspunktet får erstatning, hvis myndighederne ikke sandsynliggør, at smitten er sket udenfor arbejdet”, forklarer Lisbeth Lintz.

Anmeld, anmeld, anmeld

Hvis du skulle være så uheldig at få COVID19, anbefaler Overlægeforeningen, at du får det anmeldt som en arbejdsskade.

”COVID19 er stadig en ny sygdom, og vi ved ikke, om man kan udvikle varige mén på sigt. Derfor er vores anbefaling, at du får det anmeldt som en arbejdsskade”, siger Lisbeth Lintz og understreger, at du skal anmelde, uanset om du er testet positiv eller ej:

”En af de rigtig gode ting i vejledningen er, at den slår fast, at man godt kan få anerkendt COVID19, som en arbejdsskade, selvom man ikke er testet eller ligefrem er testet negativ. På den måde tager vejledningen hensyn til den usikkerhed, der har været om test”.

Får du COVID19 efter i længere tid at have været udsat for smitterisiko på dit arbejde, er det din læge som skal anmelde sagen som en arbejdsskade. Mener du at være blevet smittet efter at have været udsat for smitterisiko i mindre end fem dage, har din arbejdsgiver pligt til at anmelde. Du kan også altid selv anmelde en arbejdsskade, ligesom Overlægeforeningen kan hjælpe, hvis du mod forventning møder problemer.

”Lige nu er der anmeldt 20 konkrete sager, som er på vej igennem systemet. Dem følger vi tæt. Og hvis et af vores medlemmer skulle få brug for juridisk bistand i forbindelse med sin arbejdsskadesag, er vi selvfølgelig klar med juridisk bistand. Vi vil følge det her helt til dørs – både for den enkelte, og når det gælder de generelle regler”, slutter Lisbeth Lintz.