COVID19-senfølger kræver koordineret indsats
  • Overlægeforeningen
16. september 2020

Nedsat hjertefunktion, åndenød, koncentrationsbesvær, kroniske smerter og depression. Det er nogle af de senfølger efter covid-19, som stadig flere mennesker fortæller om.
Derfor opfordrer Overlægeforeningen og en række organisationer nu regeringen til at iværksætte en koordineret indsats, som skal sikre mere viden, forskning og ikke mindst ensartet hjælp til de mennesker, der rammes af senfølgerne.

Opfordringen kommer i et brev stilet til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) fra Dansk Sygeplejeråd, Overlægeforeningen, Ergoterapeutforeningen, FOA og Danske Fysioterapeuter.

”Senfølgerne er en stor udfordring for sundhedsvæsenet. De rammer mange mennesker og kan være yderst alvorlige, men samtidig mangler vi i høj grad viden om senfølgerne og om, hvordan de bedst behandles og afhjælpes. Derfor bør forskning i senfølger og fælles retningslinjer for diagnostik og behandling have høj prioritet,” siger Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz.

Lisbeth Lintz peger på, at de ansatte i sundhedsvæsenet er ekstra udsatte for at blive ramt af covid-19. Undersøgelser har vist, at det gælder stort set alle faggrupper med patientkontakt. Senfølgerne kan derfor risikere at gøre mange medarbejdere ude af stand til at passe deres job i kortere eller længere tid.

Indtil nu har der ikke været nogen koordineret indsats for at hjælpe mennesker med senfølger hverken i regionerne eller kommunerne.

”Derfor er det vigtigt, at vi får et nationalt initiativ, og derfor er jeg glad for, at Sundhedsstyrelsen nu er gået i gang med at udarbejde kliniske retningslinjer for indsatsen. Det kan blive et vigtigt redskab for en national, koordineret indsats,” siger Lisbeth Lintz.

Læs mere om brevet til sundhedsministeren og beskæftigelsesministeren her:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/fem-foreninger-i-samlet-opraab-til-regeringen-vi-vil-have-national-handleplan