COVID-19 smitte skal anmeldes som arbejdsskade
  • Yngre Læger
29. april 2020

COVID-19 kan anerkendes som arbejdsskade, hvis man bliver alvorligt syg, får varige mén eller dør. Det fastslår en ny vejledning fra Beskæftigelsesministeriet. COVID-19 smitte skal derfor altid anmeldes som en arbejdsskade.

”Som ansat i sundhedsvæsenet løber man en risiko for at blive smittet med COVID-19, mens man arbejder, men det kan være svært at påvise den konkrete smittekilde. Derfor er jeg glad for, at de nye regler fra beskæftigelsesministeriet gør det klart, at sundhedspersonalet ikke længere skal påvise smittekilden, så længe det kan sandsynliggøres, at smitten er sket i forbindelse med, at man har været på arbejde. Også læger og andet sundhedspersonale, som har en mere sporadisk kontakt, stilles bedre med de nye regler,” siger formand for Yngre Læger, Helga Schultz.

Den nye vejledning om arbejdsskadeerstatning for COVID-19 smittede i sundhedsvæsenet er kommet efter, at Lægeforeningen og andre organisationer har lagt pres på beskæftigelsesministeren for at få ham til at præcisere reglerne.

”Vejledningen er et stort skridt i den rigtige retning, og går så langt som det er muligt inden for den gældende lov for at sikre, at sundhedspersonalet har mulighed for at få anerkendt COVID-19 som en arbejdsskade,” siger Helga Schultz.

Lige nu er Lægeforeningen i gang med at kigge på, om der er behov for yderligere forbedringer af reglerne blandt andet i forhold til erstatning til ansatte, som har en anden sygdom, ligesom Lægeforeningen forsat er i dialog med ministeriet om præcisering af vejledningen omkring bevisbyrden. Læs mere i Lægeforeningens pressemeddelelse.

Husk at anmelde
COVID-19 er en ny sygdom, og ingen kender fuldt ud det samlede sygdomsbillede, herunder hvilke helbredsmæssige konsekvenser COVID-19 smitte kan få på længere sigt. Bliver man som læge smittet med COVID-19 er det derfor vigtigt at anmelde sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, så der kan tages konkret stilling til sagen, hvis det senere skulle blive relevant.

Man kan selv anmelde COVID-19 som en arbejdsskade, ligesom ens arbejdsgiver kan anmelde det. Endelig har den praktiserende læge pligt til at anmelde det, hvis han eller hun konstaterer, at COVID-19 smitten er sket på grund af arbejdet. Spørg gerne din arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant, hvordan det foregår i din afdeling.

Arbejdsskader skal anmeldes indenfor 1 år efter, at skaden er indtrådt.

Læs mere om hvordan en arbejdsskade anmeldes hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Klik her.