Corona og udsigt til pukkelafvikling giver mere stress blandt lægerne
 • Yngre Læger
25. juni 2021

Coronapandemien har fået flere læger til at føle sig mere stressede, og mange er bekymrede over udsigten til fortsat at skulle løbe ekstra stærkt for at indhente alt det, der ikke er nået under pandemien. Det viser en ny undersøgelse fra Yngre Læger, som kalder situationen for uholdbar og opfordrer arbejdsgiverne til at sikre en genopretningsplan af arbejdsmiljøet på hospitalerne.

Siden coronapandemien ramte Danmark har sundhedsvæsenet været under ekstra stort pres. 7 ud af 10 medlemmer af Yngre Læger, der har haft direkte kontakt med covid-19 patienter, har oplevet, at deres arbejdsliv har været mere belastet end normalt. Knapt halvdelen har oplevet et højere stressniveau end inden pandemien, hvor læger ifølge Det Nationale Center for Arbejdsmiljø ellers i forvejen er den faggruppe, der føler sig mest ramt af arbejdsbetinget stress. 

Samtidig peger 55 procent af alle medlemmer af Yngre Læger i undersøgelsen på, at de er bekymrede for, om arbejdspresset vil vokse yderligere som følge af alle de aflyste behandlinger, der nu skal indhentes.

”Vi står i en situation, hvor arbejdsmiljøet mange steder er så presset, at situationen er uholdbar. Lægerne har sammen med de øvrige sundhedsansatte løbet ekstra hurtigt siden coronapandemien kom til Danmark. Og gør man det i så lang en periode, uden udsigt til at det bliver bedre, så kan det i den grad mærkes på arbejdsmiljøet. Det risikerer at give stress, især hvis man samtidig oplever, at man på grund af travlhed ikke kan give den nødvendige kvalitet i behandlingen. Det bliver arbejdsgiverne og politikerne nødt til at tage alvorligt,” siger Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

Det får nu Yngre Læger til at efterspørge en genopretningsplan af arbejdsmiljøet på hospitalerne, så alle kan holde til arbejdet.

Yngre Læger peger blandt andet på, at arbejdsgiverne skal sikre en synlig og realistisk plan for pukkelafviklingen og sikre, at de ansatte på sygehusene kan holde til arbejdet uden at brænde ud.

”Hvis der er noget, coronapandemien har tydeliggjort, så er det, at sundhedsvæsenet ikke har nogen buffer at trække på. Mange steder har man mere eller mindre arbejdet ekstra konstant siden coronapandemien startede. Og på grund af pukkelafviklingen er der ikke udsigt til, at det bliver bedre foreløbigt. En genopretningsplan af arbejdsmiljøet skal sikre, at pukkelafviklingen kan ske uden at det giver øget belastning og udbrændthed blandt personalet,” siger Helga Schultz og fortsætter:

”Det er arbejdsgivernes ansvar, at arbejdsvilkårene og arbejdsmiljøet bringes i orden. Det arbejde bør allerede starte i dag, for arbejdsmiljøet har i den grad lidt under Covid-19 og vil også gøre det fremadrettet, hvis der ikke bliver handlet. I Yngre Læger bidrager vi gerne med input til, hvad der bør rettes op på.”

Undersøgelsen blandt Yngre Lægers medlemmer blev foretaget i perioden 9. – 28. februar 2021. 3.638 læger har deltager i undersøgelsen.

Yngre Læger ser et stort behov for, at regionerne udarbejder en plan for genopretning af sundhedsvæsenet. Yngre Læger står klar til at bidrage til, hvad planen skal indeholde.

Yngre Læger mener, at en genopretningsplan for arbejdsmiljøet blandt andet bør indeholde disse punkter:

 1. Plan for pukkelafvikling
 2. Særlige initiativer til sikre arbejdsmiljøet og stressramte  
 3. Sundhedspersonale med sygdom og senfølger med Corona skal sikres gode rammer
 4. Uddannelsesniveauet skal genoprettes for de yngre læger
 5. Økonomisk plan for et udsultet sundhedsvæsen

Det viser undersøgelsen om coronapandemiens betydning for yngre lægers arbejdsmiljø:

 • 9 ud af 10 medlemmer af Yngre Læger har været påvirket af corona i deres arbejdsliv
 • Medlemmerne af Yngre Læger har stået i front: 27 % har eller har haft direkte patientkontakt med covid-patienter
 • 69 % af de læger, der har behandlet covid-patienter, har oplevet deres arbejde som mere belastet. Det gælder for 49 % af alle andre yngre læger
 • 47 % af de læger, der har behandlet covid-patiener, har oplevet mere stress end før pandemien. Det gælder for 36 % af alle andre yngre læger.
 • 45 % af de læger, der har behandlet covid-patienter har i nogen grad, i høj eller i meget høj grad oplevet, at arbejdspresset har været så stort, at det er gået ud over behandlingskvaliteten
 • 55 % er bekymrede for det arbejdspres, som pukkelafviklingen vil give
 • 46 % af de læger, der har behandlet covid-patienter, har oplevet større sygefravær blandt kollegerne