Corona og overenskomst i fokus på repræsentantskabsmøde
  • Overlægeforeningen
19. juni 2020

Covid-19 satte præg på repræsentantskabsmødet i Overlægeforeningen 19. juni. Mødet blev holdt på en helt ny måde i respekt for retningslinjerne. Og indsatsen mod covid-19 var sammen med overenskomstforhandlingerne hovedtema i formandens beretning.

Covid-19 har sat sit præg på hele Danmark og således også på Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde, der løb af stablen den 19. juni 2020 i en komprimeret form på blot tre timer. Her fyldte covid-19 også i formand Lisbeth Lintz’ mundtlige beretning.

”Selv om pandemien langt fra er overstået, så tør jeg godt sige, at vi har løst opgaven over al forventning”, sagde Lisbeth Lintz og fortsatte: 

”Vi er blevet kaldt helte. Men det er at strække den for vidt. Som overlæger stiller vi op, når det gælder. Vi tager ansvar og hjælper patienterne alt det, vi kan. Vi sørger for, at sygehusene fungerer. Det er ikke heltemodigt. Det er hårdt og solidt arbejde”.  


Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen, på talerstolen ved Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde juni 2020 (Fotograf: Palle Peter Skov)

De gode – og mindre gode – erfaringer

Ifølge Lisbeth Lintz har indsatsen mod covid-19 også ført positive erfaringer med sig. Fra at det lykkedes at omstille sygehusene på få uger - til konkrete erfaringer med virtuelle møder og styrket samarbejde m.v. Og ikke mindst til at fokus på faglighed og sundhedsvidenskabelig forskning både har bragt gode resultater og arbejdsglæde med sig.

Men covid-19 har også sat spotlys på udfordringerne, herunder uklare udmeldinger og manglen på masker og værnemidler.

”Jeg har en klar forventning om, at vi ikke fremover vil opleve, at kortsigtede økonomiske krav sætter befolkningens og medarbejdernes sikkerhed på spil i en krisesituation”, fastslog Lisbeth Lintz, der dog ser økonomien som den største udfordring her og nu:

”Vi står med udgifter til en massiv omlægning af sygehusenes indsats og en kæmpe pukkel af behandlinger, samtidig med at vi skal opretholde et beredskab til en mulig ny bølge af covid-19. Regionerne har fået penge, men langt fra nok til at løfte den opgave. Konsekvensen kan blive, at der vil blive lagt yderligere pres på os alle –ikke mindst dem, der har brug for et pusterum efter de sidste tre måneder. Det er slet ikke holdbart”.

Lisbeth Lintz fortalte, at Overlægeforeningen har spillet konstruktivt ind for at finde en balanceret løsning:

”Vi har opfordret til, at pukkelafvikling sker ved frivilligt ekstraarbejde. Men det er på den korte bane. På den lange bane skal vi have gjort noget ved den kroniske underfinansiering af sundhedsvæsenet, hvis vi skal have forsvarlige arbejdsvilkår – og hvis vi skal lande ordentligt efter coronakrisen”.                                    

OK21 – ny overenskomst

Også samfundsøkonomien er hårdt ramt. Og det får betydning for de offentlige overenskomstforhandlinger, der efter planen skal løbe af stablen i foråret 2021, fortalte Lisbeth Lintz:

”Vi har sammen med Akademikerne foreslået, at forhandlingerne udsættes til 2022, og at de nuværende overenskomster forlænges på uændrede vilkår. Vi vurderer, at den økonomiske usikkerhed er for stor til, at det giver mening at forhandle i foråret 2021. Det vil med stor sandsynlighed ikke kunne føre til et fornuftigt resultat, når hverken lønmodtagere eller arbejdsgivere kan overskue udviklingen i økonomien”.

Hun understregede, at man lige nu er i dialog med arbejdsgiverne, men ikke ved hvad det ender med, og at der på nuværende tidspunkt ikke er enighed blandt alle offentlige organisationer om at udskyde forhandlingerne.

Uanet om forhandlingerne bliver i 2021 eller i 2022, har det dog ikke været spildt at bruge tid på at drøfte overlægernes krav til en ny overenskomst, understregede Lisbet Lintz:

”For det første skal vi være klar, hvis det ender med, at vi skal forhandle i foråret 2021. For det andet er det aldrig spild af tid at diskutere, hvad der er vigtigst for Overlægeforeningen at kæmpe for. Og de diskussioner vi har nu, vil vi bære med os til forhandlingerne, uanset om de bliver i 2021 eller i 2022”.

Overlægeforeningens krav til kommende overenskomstforhandlinger er også et selvstændigt punkt på dagsorden.