Brug for fælles udmelding om elektiv aktivitet
  • Overlægeforeningen
18. marts 2020

Mange overlæger oplever, at der fortsat er krav om unødig elektiv (planlagt) aktivitet på landets sygehuse og hospitaler. Det skaber unødig forvirring og tvivl hos patienter og ansatte. Derfor opfordrer Overlægeforeningen til, at Danske Regioner melder klart ud, at alle sygehuse skal følge retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen om at udsætte ikke kritisk behandling.

Mange overlæger oplever, at der fortsat er krav om unødig elektiv (planlagt) aktivitet på landets sygehuse og hospitaler. Det skaber unødig forvirring og tvivl hos patienter og ansatte. Derfor opfordrer Overlægeforeningen til, at Danske Regioner melder klart ud, at alle sygehuse skal følge retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen om at udsætte ikke kritisk behandling.

Såvel statsministeren som majestæten har opfordret alle danskere til at følge retningslinjerne om at blive hjemme, med mindre det drejer sig om kritiske funktioner. Senest er en række små virksomheder lukket ned i hele landet.

Samtidig har Sundhedsstyrelsen udsendt et notat, om at alle dele af sundhedsvæsenet skal udskyde behandling, hvor der ikke er behov for behandling af akutte og livstruende tilstande, eller tilstande hvor forsinket behandling medfører risiko for tab af førlighed, og hvor det er fagligt forsvarligt.

Alligevel fortæller flere overlæger om forskellige lokale udmeldinger om elektiv aktivitet, og nogle steder krav om at fortsætte aktiviteterne.

Overlægeforeningen til regionerne: Meld klart og ens ud

Ud fra et almindeligt driftshensyn er det fuldt forståeligt, at regionerne gerne vil opretholde så megen aktivitet som muligt. Både af hensyn til at få de økonomiske ender til at hænge bedst muligt sammen, og for at forebygge lange ventelister med gener for patienter til følge.

Men vi står ikke i en situation, hvor vi skal tage almindelige driftshensyn. Vi står i en ekstraordinær situation, hvor hele landet blive bedt om at tage ekstraordinære hensyn.  

Overlægeforeningen opfordrer derfor sygehusejerne – det vil sige regionerne - til at melde entydigt ud om, at alle fem regioner følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, dvs:

”at prioritere sådan at patienter med sygdomme, hvor der ikke er behov for behandling af akutte og livstruende tilstande, eller tilstande hvor forsinket behandling medfører risiko for tab af førlighed, og hvor det er fagligt forsvarligt at udskyde behandlingen, ikke behandles under COVID-19 epidemien.

Hvorvidt en konkret patient bør tilbydes udredning eller behandling under COVID-19 epidemien, vil og skal derfor stadig bero på en konkret og individuel lægefaglig vurdering og stillingtagen på relevant fagligt kompetenceniveau”.

Det betyder, at al elektiv aktivitet ophører eller omlægges til video- eller telefonkonsultationer, med mindre der er en lægefaglig årsag til, at den enkelte patient skal give fremmøde

”Vi har behov for at sikre såvel patienter som læger og andre medarbejdere mod at blive udsat for smittefare i en situation, hvor vi står overfor snarlig storm”, siger formand for Overlægeforeningen Lisbeth Lintz.

Læs hele notatet fra Sundhedsstyrelsen