Behov for enkel - og sikker - adgang til sundhedsdata
  • Yngre Læger
08. maj 2018

Der er et enormt potentiale for sygdomsbehandling og medicin- og teknologiudvikling i lagrede data.  Der må dog ikke gås på kompromis med sikkerheden, og det er samtidig afgørende vigtigt at værne om patienternes personlige og private oplysninger – både at der ikke indsamles unødige oplysninger og at de ikke deles ukritisk, understreger Yngre Lægers formand Camilla Rathcke.

Yngre Læger bakker op om

  • at sundhedsdata skal være tilgængelige, så de meningsfyldt og relevant bringes i spil til gavn for den behandlingsmæssige eller patientoplevede kvalitet. Og sundhedsdata skal også i endnu højere grad bringes i spil, så forskning kan skabe bedre muligheder fremadrettet. 
  •  de holdninger, som flugter med anbefalingerne fra SIRI Kommissionen tidligere på året, som Yngre Læger deltog.
  • Data redder liv, der foreslår, at
    - der laves en kortlægning af de mange (164) danske sundhedsdatabase
    - der etableres én indgang til de mange databaser
    - forskere og virksomheder skal kunne afprøve forskningsprojekter i en "datasandkasse".