Barsel og barn indlagt på sygehus
  • Yngre Læger
02. juni 2020

Et medlem har stillet os dette spørgsmål: 

"Jeg er lige blevet far til tvillinger og havde planlagt at holde 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen. Tvillingerne er født for tidligt og skal være indlagt. Kan jeg få forlænget min orlov med den periode, de er indlagt?"

Svar
Nej, faderens første 2 uger forlænges ikke ved barns indlæggelse.

I stedet for at anvende din barsel har du ret til at have fri med løn til pasning af alvorligt sygt barn under 18 år. Bestemmelsen kan alene bruges, hvis der er tale om barns hospitalsindlæggelse af 12 dage eller mere. Du kan så bruge din barsel, når børnene bliver udskrevet. Du skal melde pasning af alvorligt sygt barn på samme måde, som hvis du selv bliver syg, dvs. til din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver er berettiget til dagpengerefusion i perioden. Se aftale om fravær ved familiemæssige årsager, § 33.