Antallet af læger falder, og solopraksis og kompagniskabspraksis er nu ligeligt fordelt
  • PLO
27. februar 2019

PLO har netop udgivet sin årlige rapport over læge- og praksispopulationen. Af den fremgår det, at antallet af læger med ydernumre nu er nede på 3365, og at antallet af solopraksis er faldet, så der nu er lige så mange solopraksis som kompagniskabspraksis. 

Den nye læge- og praksispopulation viser, at næsten 55 pct. af praktiserende læger i dag er kvinder, i 1977 var det tal 10 procent.

Hovedparten af lægerne er mellem 40 og 64 år, mens gennemsnitsalderen er steget til 51,8 år. 

Læs hele PLO's læge- og praksispopulation fra 2019 her (pdf)