Andreas Rudkjøbing genvalgt som formand for Lægeforeningen
  • Lægeforeningen
21. april 2018

Lægeforeningens repræsentantskab har på sit årsmøde genvalgt Andreas Rudkjøbing som formand for Lægeforeningen for en ny treårig periode.

Andreas Rudkjøbing er på årets Lægemøde i Kolding blevet genvalgt som formand for Lægeforeningen uden modkandidater. Genvalget gælder for en treårig periode. Andreas Rudkjøbing blev første gang valgt som formand i 2015.

”Jeg er stolt og beæret over, at repræsentantskabet har vist mig tillid og genvalgt mig som formand. Det er en tillid, som medfører et stort ansvar, og som jeg de næste tre år vil gøre det yderste for at leve op til”, siger Andreas Rudkjøbing.

Han peger på gennemgribende forandringer og forbedringer af tilsynet med læger, som klart den vigtigste opgave i den kommende tid.

”Jeg vil kæmpe for, at vi får et velfungerende, rimeligt og retfærdigt tilsyn til gavn for patienter, læger og alle andre ansatte i sundhedsvæsenet. Et tilsyn, der først og fremmest har fokus på at fremme patientsikkerheden, og hvor man ikke går efter at straffe enkeltpersoner lavest i hierarkiet, men ser på, om der er klare arbejdsgange og nok ressourcer til at løfte opgaverne”, siger den genvalgte formand.

Et løft af psykiatrien står også højt på Andreas Rudkjøbings dagsorden i den kommende formandsperiode.

”Mennesker med psykisk sygdom får fortsat ikke den hjælp, som de har behov for. Der er brug for, at psykiatrien får et markant løft. At forbedre forholdene for mennesker med psykisk sygdom er mærkesag for mig”.

Lægeformanden har også styring, der giver fagligt mening og bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet højt på sin liste over opgaver de kommende år.

Andreas Rudkjøbing er 37 år og i gang med sin hoveduddannelse som samfundsmediciner.