Almen praksis kører med håndbremsen trukket
  • PLO
18. maj 2019

Det kan give god mening at lægge et loft over en branche, hvis man ønsker at begrænse udviklingen. Men det er vel ikke det, man har brug for lige nu, hvor mange ikke har deres egen læge, og endnu flere oplever, at de må vente for længe på at få en tid hos deres læge?, spørger Mireille Lacroix fra PLO's bestyrelse i debatindlæg.

Af Mireille Lacroix
Praktiserende læge, medlem af PLO’s bestyrelse

En tredjedel af danskerne bor nu i et område med lægemangel, og derfor er det naturligt, at manglen på praktiserende læger bliver et vigtigt tema i den folketingsvalgkamp, der netop er skudt i gang. 

Det er efterhånden åbenbart, at problemet ikke skyldes læger, der ikke vil flytte til ”udkantsdanmark”, men at der ikke er blevet uddannet nok praktiserende læger.  

Det ønsker et bredt flertal i Folketinget heldigvis at råde bod på. Men det tager lang tid at uddanne flere speciallæger, og samtidig er der et stort antal læger på vej på pension. Der er derfor brug for ekstraordinære tiltag de næste 10 år for at sikre, at alle danskere har deres egen praktiserende læge. 

En åbenlys løsning kunne være, at de praktiserende læger ansatte mere personale, der kunne hjælpe med patienterne. Når de praktiserende læger ikke allerede nu er i gang med at ansætte sygeplejersker og andet personale, er det, fordi almen praksis kører med håndbremsen trukket. 

Efter ønske fra regionerne er der aftalt et kollektivt loft over ydelserne til almen praksis, og hver enkelt læge befinder sig gennemsnitligt 60.000 kroner fra dette ”økonomiloft”. Hvis loftet overskrides, modtager lægen 0 kroner for merarbejde. 

En sygeplejerske inklusive lokale og udstyr ”koster” cirka 600.000 kroner om året. Hver læge har således kun råd til en tiendedel af en sygeplejerske. Det er selvsagt ikke nok, og derfor ansættes der næsten ingen nye sygeplejersker i klinikkerne. 

Det kan give god mening at lægge et loft over en branche, hvis man ønsker at begrænse udviklingen. Men det er vel ikke det, man har brug for lige nu, hvor mange ikke har deres egen læge, og endnu flere oplever, at de må vente for længe på at få en tid hos deres læge?

Hvis vi skal sikre, at alle danskere igen kan få deres egen læge, er der brug for udvikling i almen praksis. Det er derfor på tide at sætte økonomiloftet på pause, og det håber jeg, en ny regering efter valget vil tage initiativ til, uanset hvilken farve den får. Man kan jo bare genindføre det, hvis der på et tidspunkt atter bliver brug for en bremse. 

En kronikerydelse, der kan udføres af sygeplejersker, kombineret med en pausering af økonomiloftet vil formentlig føre til, at der på kort tid ansættes 600-1000 ekstra sygeplejersker i de praktiserende lægers klinikker. 

Det vil kun koste en brøkdel af de samlede sundhedsudgifter, sygehusene vil blive aflastet, og mange patienter, især det stigende antal kronisk syge, vil opleve, at de får en langt bedre behandling.

Hvad venter vi egentlig på?

*******************************************************
Debatindlægget er bragt lørdag 18. maj i Avisen Danmark.