Alliance skal bekæmpe medicinspild
  • Lægeforeningen
22. november 2019

Halvdelen af alle utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet skyldes medicin. Samtidig produceres mængder af medicin, der svarer til vægten af 8 blåhvaler – 8000 tons – som affald på et år. Det er medicinspild. Det er et overset samfundsproblem. Det skal stoppes. Derfor er fire foreninger – Fagforeningen Pharmadanmark, Ældre Sagen, Lægeforeningen og Gigtforeningen – gået sammen i Alliancen Stop Medicinspild.

Ifølge talsmand for Alliancen Stop Medicinspild Rikke Løvig Simonsen er det på høje tid, at der sættes fokus på problemet:

’Vi skal have fokus på den medicin, som enten ikke bliver taget, bliver taget forkert, eller mister sin virkning,’ siger talsmand for Alliancen Stop Medicinspild, Rikke Løvig Simonsen, formand for Fagforeningen Pharmadanmark.

Alliancen Stop Medicinspild kickstarter kampen mod medicinspild mandag den 25. november, hvor en række aktører lige fra SOSU-assistenter, sygeplejersker og læger til farmaceuter, vandværker, industri og apoteker i samarbejde skal afdække problemet med medicinspild og udstikke veje til mulige løsninger.

Kickstarten har stor opbakning, og det tager Rikke Løvig Simonsen som udtryk for, at Alliancen Stop Medicinspild har ramt et problem med relevans for ikke blot sundhedsvæsenet, men også industri og miljø:

’Kampen mod medicinspild skal ikke kun kæmpes på plejehjem, bosteder, hospitaler og apoteker. Vi skal eksempelvis også i dialog med industri og vandværker om, hvordan vi sikrer bæredygtig produktion og bortskaffelse af medicin,’ siger Rikke Løvig Simonsen.

Målet for Alliancen Stop Medicinspild er således at:

at forbedre livskvalitet hos mennesker med kroniske lidelser og mange diagnoser ved at reducere medicinfejl og overmedicinering
skabe større patientsikkerhed og lighed i sundhed
sikre bæredygtig produktion og bortskaffelse af lægemidler
Samarbejdet i Alliancen Stop Medicinspil helt centralt:

Når vi som praktikere, patienter og borgere går sammen og siger, at nu skal vi stoppe medicinspild, er det fordi at problemet er så komplekst og mangefacetteret, at det kræver brede løsninger og samarbejde, ,’ afslutter Rikke Løvig Simonsen.

De fire alliancepartnere om, hvorfor de er med i Alliancen Stop Medicinspild

Andreas Rudkjøbing, formand, Lægeforeningen
Det er jo os læger, der udskriver medicin. Det gør vi, fordi vi ved og tror på, at medicin hjælper patienter til at få det bedre. Medicin er i mange tilfælde livsvigtig. Læger er selvsagt ikke interesserede i, at vores patienterne får medicin, som ikke gavner dem. Fordi vi i sagens natur ønsker at forhindre, at medicin skader patienter, er vi med i alliancen.

Derudover er der det økonomiske aspekt ved at udskrive medicin, der ikke bliver brugt. Det gavner hverken samfundsøkonomien eller patienten. Ærgerligt og uhensigtsmæssigt. Sidste del af vores motivation for at tage del i Alliancen Stop Medicinspild handler om vores miljø. Vi ønsker at være med til at forhindre, at medicinrester ender med at forurene vores omgivelser

Mette Bryde Lind, direktør, Gigtforeningen
Vi har en interesse i, at det er den rigtige medicin, til den rigtige patient, på det rigtige tidspunkt. Men der er selvfølgelig også større chance for, at gigtpatienter kan blive behandlet med de nyeste og bedste lægemidler i fremtiden, hvis man lader være med at spilde penge på den forkerte medicin, som bare ender med at blive smidt ud. Der er også en social slagside, når vi har at gøre med medicin. Nogle gigtpatienter vælger nemlig slet ikke at hente deres medicin på apoteket, fordi det er så kostbart.

Og så finder man aldrig ud af, om de i virkeligheden ville have fået det markant bedre med den kombination af medicin, som reumatologen havde tænkt sig. Derudover er multisygdom et af de største problemer for mennesker med gigtsygdomme. Det vil sige, at mange får andre konkurrerende sygdomme, for eksempel KOL eller kræft. Det betyder, at de udsættes for polyfarmaci. De særlige udfordringer, der ligger i det, vil vi også gerne have opmærksomhed på og løsninger til.

Bjarne Hastrup, direktør, Ældre Sagen
Medicin fylder meget i mange ældres hverdag, men alligevel er det ikke noget, som har så meget fokus. Derfor er det vigtigt at danne en sådan alliance på tværs af interessefelter – sammen skal vi prøve at skabe lydhørhed omkring, hvor vigtig medicin er, og hvor stort problemet med medicinspild i alle dets former er. Jeg har ikke mødt nogen endnu, som ikke spærrer øjnene op, når vi kommer med de tal for medicinspild, som vi har fundet frem til i vores alliance.
Da vi hørte om alliancen kunne vi se, at det er en problemstilling, som passer til vores politiske arbejde omkring den ældre medicinske patient. At der så også er nogle andre aspekter ved medicinspild, er kun positivt: At der kan være nogle økonomiske besparelser ved at undgå medicinspild, og at vi gøre noget godt for jordkloden i forhold til klima og miljø. Det er jo bare ekstra argumenter for os til at gå med.

Rikke Løvig Simonsen, formand, fagforeningen Pharmadanmark
Medicinspild er en meget vigtig dagsorden, som ingen rigtig har samlet op før nu. Det har vi taget på os at gøre fordi Pharmadanmark medlemmer er eksperter inden for produktion, anvendelse og rådgivning om medicin. Derfor er det naturligt at indgå i et samarbejde om mere sikker og effektiv anvendelse af lægemidler og bæredygtig produktion af lægemidler – for kun hvis vi samarbejder og skaffer os alliancepartnere, kan vi gøre en forskel på så stor en dagsorden som medicinspild.
Fakta om Alliancen Stop Medicinspild

Medlemmer: Fagforeningen Pharmadanmark, Lægeforeningen, Gigtforeningen, Ældre Sagen

Nøgletal:

  • 4,1 mio. danskere køber medicin på recept hvert år
  • Samfundet bruger 23 mia. kroner på medicin
  • 700.000 danskere har flere diagnoser og tager derfor mere end fem lægemidler
  • 160.000 ældre medicinske patienter
  • 900.000 kronikere
  • Ifølge en undersøgelse fra Sundhedsministeriet blev der i 2009 produceret mere end 8.000 tons medicinaffald. Det tal vurderes i dag at være meget højere
  • Halvdelen af returmedicinen var i uåbnede pakker
  • Halvdelen af alle utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet er medicinrelaterede.