Alle læger skal kunne blive speciallæger 
  • Yngre Læger
23. februar 2021

Manglen på speciallæger truer patienterne, men alligevel planlægger Sundhedsstyrelsen at uddanne for få. Der er brug for politisk handling nu, mener Yngre Læger.

"Allerede i dag lider patienterne og sundhedsvæsnet under, at der mangler speciallæger, blandt andet i almen medicin, psykiatri og i en lang række andre specialer. Samtidig stiger antallet af kronikere og behandlingsbehovene vokser voldsomt og bliver tiltagende komplekse. I den situation er det hul i hovedet ikke er at uddanne alle læger til speciallæger," siger Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

Lægeforeningen har sammen med Yngre Læger, FAS og PLO skrevet til Sundhedsstyrelsen og i klare vendinger gjort det klart, at situationen er uholdbar.

”Det var en politisk beslutning at øge optaget på medicinstudiet, så er det også et politisk ansvar at sørge for at udnytte ressourcerne bedst muligt, så det gavner patienterne. Der er brug for politisk handling, både fra Christiansborg og fra regionerne,” siger Helga Schultz og tilføjer:

”For Yngre Læger er det helt uantageligt at forestille sig, at læger kun bliver uddannet halvt. Alle læger, der er uddannet fra universiteterne, skal kunne videreuddanne sig til speciallæger".

Sundhedsstyrelsen planlægger kun at uddanne 1.040 speciallæger årligt, viser helt nye papirer fra styrelsen. Men Lægeforeningen har sammen med de Lægevidenskabelige Selskaber peget på, at der er brug for at uddanne mere end 1.250 speciallæger om året de næste fire år, så der er tilstrækkeligt med speciallæger til fremtidens patienter.