Akutmodtagelser skal have adgang til prøvesvar hele døgnet rundt
  • Lægeforeningen
20. november 2017

Det skal være muligt for læger på landets akutmodtagelser at få foretaget prøver og undersøgelser både dag og nat, mener Lægeforeningen. Sådan er det ikke alle steder i dag, og ventetiden på prøvesvar kan risikere at gå ud over behandlingen.

Når en patient kommer ind på en akutmodtagelse er det afgørende, at den læge, der modtager patienten, altid kan få foretaget relevante ultralydsundersøgelser, blodprøver eller CT-scanninger. Sådan er det ikke alle steder. Det er eksempelvis ikke alle akutsygehuse, der har døgndækkende adgang til at foretage ultralyd.
 
Det er ikke godt nok, mener Lægeforeningen. Ledelserne på alle akutsygehusene skal sikre, at de akutte modtagelser kan få hurtige svar på prøver og undersøgelser døgnet rundt.

”Hvis man i akutmodtagelsen skal vente for længe på et prøvesvar, så går der lang tid, inden patienten kan komme i den rigtige behandling. Hvis lægen f.eks. har mistanke om en blodprop i benet, er det vigtigt hurtigt at få gennemført en undersøgelse med ultralyd, som kan vise, om behandlingen skal i gang med det samme”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen. 

For lang ventetid på prøvesvar og undersøgelser kan dermed risikere at gå ud over behandlingen og patientsikkerheden. 

”Alle akutmodtagelserne har faciliteterne til at foretage undersøgelser og prøver. Men det er ikke meget værd, hvis det personale, som skal analysere og vurdere prøverne, er gået hjem. Regionerne og sygehusledelserne må prioritere, at faciliteterne til at få prøvesvar også kan udnyttes om natten og i weekenderne”, siger Andreas Rudkjøbing.