Aftaler om frivilligt ekstraarbejde
  • Overlægeforeningen
22. december 2020

Travlheden og presset vokser igen på sygehusene. Derfor har Overlægeforeningen forlænget flere af de aftaler om frivilligt ekstraarbejde, som vi indgik med regionerne tidligere på året, så der nu er aftaler om ekstraarbejde i alle regioner. Der er dog stadig brug for at træffe kloge beslutninger, der imødegår det store pres og samtidig passer på medarbejderne, mener Overlægeforeningen.

”Der er ingen tvivl om, at presset på sygehusene igen er stort på grund af mange covid-19 patienter, og fordi meget personale er fraværende, fordi de selv er smittet. Derfor er det godt, at der nu er aftaler, som dækker frivilligt ekstraarbejde i alle regioner, og som rækker ind i 2021. Senest har vi forlænget FEA-aftalen i Region Hovedstaden og lavet en ny aftale om ekstraarbejde i Region Sjælland. Det er et vigtigt middel for at sikre, at der er overlæger nok til at løse opgaverne”.

Sådan siger Overlægeforeningens formand Lisbeth Lintz. Hun fortæller, at der er indgået forskellige aftaler i de fem regioner:

”Der er stor forskel på belastningen og på opgaverne. Derfor har Overlægeforeningens tillidsrepræsentanter indgået forskellige aftaler, som imødegår de lokale behov. Nogle steder har man forlænget de FEA-aftaler (aftaler om frivilligt ekstraarbejde, red.), som blev indgået i sommer. Andre steder har man indgået andre typer af aftaler, som dækker de ekstra vagter, som overlægerne påtager sig”.

Lisbeth Lintz understreger, at aftalerne om ekstraarbejde ikke løser hele problemet med travlhed:

”Alle ansatte på sygehusene har allerede leveret en ekstraordinær indsats i mange måneder. Nu er der brug for at gøre det igen midt i en juletid, hvor også sundhedsprofessionelle har svært ved at skuffe familien ved at påtage sig ekstravagter, så man ikke kan være hjemme som planlagt. Der er brug for, at politikere og arbejdsgivere træffer kloge beslutninger, så vi også har ressourcerne til at håndtere opgaverne i måneder fremover”.

Som eksempel på en klog beslutning, der blev truffet lidt for sent, fremhæver Lisbeth Lintz udskydelse af behandlings- og ventetidsgarantierne:

”Politikerne har i fredags besluttet at udskyde behandlings- og ventetidsgarantierne. Det er jeg rigtig glad for. Men jeg synes, at det er ærgerligt, at det skete så tæt på deadline, både for de patienter, der nu får udskudt en behandling med kort varsel, og for personale og ledelse, som har kortere tid til at tilpasse planlægningen”.

Også på arbejdspladserne er der brug for kloge beslutninger, siger Lisbeth Lintz:

”Vi hører heldigvis om mange afdelinger, hvor ledelsen i god tid har inddraget tillidsrepræsentanter og lavet en realistisk vagtplan hen over jul og nytår. Men desværre hører vi også om afdelinger, som i sidste øjeblik ændrer vagtplaner. Det er en urimelig og unødvendig gene at påføre de ansatte og deres familier. Der bliver brug for at evaluere jul- og nytårsplanlægningen og for dialog om arbejdsvilkårene generelt umiddelbart i det nye år, så vi kan lære af erfaringerne både fra de steder, hvor det er gået godt og mindre godt”.

Derfor har Lisbeth Lintz en opfordring til politikere og arbejdsgivere:

”Selv om vi ikke præcist ved, hvordan covid-19 udvikler sig, så kan vi godt forudsige, at sygehusene vil stå overfor store opgaver i flere måneder endnu. Derfor en opfordring herfra om at træffe de nødvendige beslutninger så hurtigt som muligt og om at inddrage medarbejdernes repræsentanter, så vi sammen kan finde de bedst mulige løsninger”.

Få mere at vide om aftalerne om ekstraarbejde
Der er forskel på aftalerne i hver region og nogle steder på hvert sygehus. For at få overblik over, hvad der præcist gælder hos dig, så kontakt din lokale din lokale tillidsrepræsentant. Find kontaktinformationer her: https://www.laeger.dk/din-tr