Aftale sikrer mere efteruddannelse til praksispersonale
  • PLO
20. marts 2019

PLO har indgået en aftale med Danske Regioner om udmøntningen af regeringsudspillet ”En læge tæt på dig”, som blev præsenteret i sommer. Der er afsat 60 mio. kr. i alt i perioden i 2018-2021 til dette udspil, som er målrettet efteruddannelse af praksispersonale. Alle aktiviteter vil blive udviklet og afholdt af PLO-Efteruddannelse
 

Midlerne skal anvendes til tre hovedområder:  

  1. Kompetenceudvikling målrettet praksispersonales håndtering af psykiatriske patienter med vægt på deres eventuelle somatiske lidelser samt lettere psykiske lidelser. 
  2. Praksispersonale, der ønsker at arbejde i almen praksis og har behov for at blive klædt på til opgavetyperne i almen praksis. Midlerne skal også gå til at udvikle eller videreudvikle relevante kursusforløb samt afholdelse af en række kurser for relevant sundhedspersonale i almen praksis.
  3. Kompetenceudvikling med henblik på at praksispersonale ansat i almen praksis kan gennemgå uddannelsen som specialsygeplejerske i borgernær sygepleje. Hermed understøttes en øget brug af praksispersonale med de rette kompetencer i almen praksis.

Konkret betyder det blandt andet:

  • At der vil blive udbudt en række kurser og uddannelsesforløb indenfor psykiatri målrettet såvel nye, som erfarne praksispersonaler. Lægerne vil få dækket udgifter for deres personale, dvs. dækning af kursusudgifter, transport samt tabt arbejdsfortjeneste for personalets fravær.
  • At der vil blive udbudt opdateringskurser og uddannelsesforløb for nyansatte og mindre erfarne praksispersonaler indenfor almen medicin. Lægerne vil få dækket udgifter for deres personale, dvs. dækning af kursusudgifter, transport samt tabt arbejdsfortjeneste for personalets fravær.
  • At der vil blive afholdt en række informationsmøder for potentielle ansøgere til almen praksis, hvor der forventes en stigning i antallet af praksispersonaler grundet flere nye opgaver.
  • At der ydes økonomisk støtte til læger, hvis de ønsker, at deres konsultationssygeplejersker gennemfører specialuddannelse i borgernær sygepleje.
  • At læger, der giver kommunale sygeplejersker mulighed for at afvikle eksternt praktikforløb i forbindelse med gennemførsel af specialuddannelsen i borgernær sygepleje, vil honoreres efter samme takst som for tutorlæger. 

Alle aktiviteter vil blive udviklet og afholdt af PLO-Efteruddannelse.