Aftale for speciallæger der ansættes i særlig corona-situation
  • Overlægeforeningen
18. marts 2020

Rigtig mange læger og andre sundhedsfaglige har på få dage meldt sig til regionernes beredskab. Nu har Overlægeforeningen indgået en aftale med Danske Regioner om vilkårene for de speciallæger, der ansættes midlertidigt i den ekstraordinære situation.

Overlægeforeningen og Danske Regioner har netop indgået en aftale om vilkårene for de speciallæger, der nu ansættes til enkeltstående tjenester og vagter i forbindelse med håndteringen af corona. Det er for eksempel de praktiserende læger, praktiserende speciallæger og pensionerede læger, der melder sig til regionernes jobbanker for at kunne tage enkelte tjeneste og vagter på sygehuse og hospitaler. 

Formand for Overlægeforeningen Lisbeth Lintz glæder sig over aftalen:

”Det vigtigste er, at der nu er ekstra hænder. Med det fælles aftalegrundlag på plads sikrer vi, at det også bliver så nemt som muligt for arbejdsgivere og speciallægerne at yde den ekstra indsats i en afgrænset periode. Og vi sikrer, at det sker på vilkår, der svarer til den overenskomst, der i forvejen gælder for overlæger. Det betyder ikke, at alle midlertidigt ansatte speciallæger nu bliver ansat som overlæger. Det betyder, at de ofte meget erfarne speciallæger får vilkår, der svarer til overlægernes”.

Lisbeth Lintz glæder sig over, at det er lykkedes at indgå aftalen hurtigt – også selvom der ikke har været noget pres fra hverken de overlæger, der i dag er ansat på sygehusene eller for de kolleger, der nu melder sig for at give et ekstra nap med:

”Jeg tror faktisk ikke, at ret mange har overvejet hvilke vilkår og lønninger, der skulle gælde. Det vigtigste har været at melde sig for at hjælpe og at sikre, at sygehusvæsnet har hænder nok. Og så er det selvfølgelig vores opgave som faglig organisation at sikre, at det sker på ordentlige vilkår, som også er lette at håndtere for arbejdsgiver i en ekstrem travl periode. Det synes jeg er lykkes, og det vil jeg også gerne rose Danske Regioner for”.

Kort om aftalen:

  • Aftalen gælder speciallæger, der ansættes ad hoc i en region til enkeltstående tjenester/vagter i forbindelse med corona
  • Speciallægerne ansættes på timeløn, som er beregnet ud fra den grundløn som overlæger får + pension og ulempebetaling ved skæve arbejdstider og vagter. Der udbetales feriegodtgørelse på 12,95 pct. af alle løndele
  • Aftalen gælder frem til og med udgangen af juni
  • For at gøre aftalen så let at håndtere som muligt, har Danske Regioner og Overlægeforeningen besluttet, at Overlægeforeningens sekretariatet orienteres om alle ansættelser på aftalen. Det betyder, at lokale tillidsrepræsentanter ikke skal bruge tid på dette i en i forvejen travl situation

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål om aftalen, er du velkommen til at kontakte os på fas@dadl.dk eller 35 44 84 08. Det gælder både, hvis du er speciallæge som gerne vil tilbyde din hjælp, og hvis du er tillidsrepræsentant eller medlem af Overlægeforeningen.

Se aftalen her