Afgørende forhandlinger i Forligsinstitutionen – nødberedskaber på vej
  • Yngre Læger
  • Overlægeforeningen
13. april 2018

Hele holdet af forhandlere fra staten, kommunerne og regionerne gør denne weekend et nyt forsøg på at lande et forlig om nye overenskomster i Forligsinstitutionen. Samtidig forhandler Overlægeforeningen og Yngre Læger med de fem regioner for at få nødberedskaber til Danske Regioners omfattende lockout på plads for sygehusene i hele landet.

Tirsdag i næste uge er sidste udkald, hvis et forlig skal på plads inden for den tidsfrist, som forligsmand Mette Christensen foreløbig har sat. Derfor er der lagt op til et intensivt forløb i Forligsinstitutionen denne weekend.

Forud for weekendens forhandlinger har først kommunerne og dernæst regionerne været kaldt til møder. Forhandlingerne er underlagt skarp tavshedspligt, men der er dog kommet meldinger om fremgang på det regionale område.

I morgen lørdag er det forhandlerne på det statslige område, der mødes. Søndag er de kommunale forhandlere indkaldt, og mandag er det regionernes tur i Forligsinstitutionen. Da det traditionelt er staten, som fastlægger lønrammen, kan lørdagens forhandlinger blive afgørende for, om der kan nås et forlig, eller om storkonflikten bryder ud. 

En konflikt kan tidligst træde i kraft på femtedagen efter, at forligsmanden har erklæret forhandlingerne for brudt sammen. Hvis dette sker tirsdag, går konflikten i gang søndag d. 22. april.

Status på nødberedskaber

Som tidligere beskrevet har Danske Regioner varslet en omfattende lockout på landets sygehuse og hospitaler. Efterfølgende har Danske Regioner indgået en aftale med Yngre Læger og Overlægeforeningen, der betyder, at læger bliver undtaget fra lockouten på flere områder. Det gælder bl.a. alle fælles akutmodtagelser, akutafdelinger og traumecentre samt afdelinger, der udelukkende arbejder inden for onkologi, hæmatologi og behandling af børn.

Meget tyder imidlertid på, at flere afdelinger og enheder skal undtages fra lockouten. Overlægeforeningen og Yngre Læger er lige nu i gang med at forhandle nødberedskaber under lockouten, og flere steder ser det ud til, at nødberedskaber ender med at svare til fuld bemanding, hvis behandlingen skal være forsvarlig. Konsekvensen af dette er, at afdelingen eller enheden skal undtages fra lockouten. Undtagelse fra lockouten kan ikke besluttes lokalt, men alene efter aftale med Danske Regioner.

Forhandlingerne om nødberedskaberne fortsætter i næste uge, og Yngre Læger og Overlægeforeningen vil arbejde for, at de er klar til slutningen af næste uge, hvor en konflikt kan bryde ud, hvis forhandlingerne i Forligsinstitutionen bryder sammen.