Ændring i arbejdsplanen
  • Yngre Læger
08. maj 2019

Et medlem har stillet os dette spørgsmål:

"Vores leder har fundet ud af, at jeg på grund af overarbejde vil komme ud med timeoverskud, når normperioden slutter her om kort tid. For at undgå det vil han pålægge mig at afspadsere 2 dage. Det er jeg ikke interesseret i, da jeg med så kort varsel ikke kan bruge de fridage med min familie. Kan han godt gøre det? Jeg troede ændringer i arbejdsplanen skulle varsles med 4 uger, men han siger, det er tilstrækkeligt at varsle det 48 timer før.”

Svar
Din leder har ikke ret. Reglen om 48 timers varsling af afspadsering omfatter overarbejde , som er optjent i en tidligere normperiode, og som står på dit afspadseringsregnskab efter at være tillagt 50 %.

Hvis en leder ønsker at ændre en arbejdsplan, fx fordi den yngre læge ellers vil komme ud af normperioden med overarbejde, skal det varsles 4 uger før.

Du kan læse mere her.