Årets gang i Yngre Læger
  • Yngre Læger
10. november 2020

Bestyrelsens skriftlige beretning ligger nu klar på hjemmesiden – lige til at bladre i.

2020 har om noget været præget af COVID-19, der i foråret væltede verden og satte sundhedsvæsenet på prøve. Yngre læger over hele landet kvitterede i den ekstraordinære situation med stor fleksibilitet, samarbejde på tværs og kreative løsninger.

Men andre vigtige ting har også været med til at tegne det snart forgangne år. Sexisme kom i efteråret på alles læber, lige fra medieverdenen til lægeverdenen, og mangfoldighed, herunder LGBT+ personer i sundhedsvæsenet - uanset om det er som læge eller patient - er fortsat på Yngre Lægers dagsorden. Det handler om et trygt og godt arbejdsmiljø, og det handler om at komme ulighed i sundhed til livs.

Tjenestepligt og femårsregel er også blandt de politiske mærkesager fra 2020, og de vil også i 2021 få Yngre Lægers stædige opmærksomhed.

Medlemmernes lyst til at udvikle deres kompetencer afspejler sig, trods COVID-19´s benspænd, i stor deltagelse i vores kurser, og vi fortsætter med at udvikle tilbuddene, så de matcher behovene – lige fra KBU-lægens til hoveduddannelseslægens, fra TR´eren til FTR´eren.

Læs hele beretningen her.