Praktiserende lægers realindkomst falder
  • PLO
02. december 2015

Praktiserende læger har fra 2011 til 2014 haft en samlet stigning i deres indtægter fra praksis på 2,5 pct. I samme periode er inflationen steget med 3,4 pct. Dermed har de praktiserende læger på tre år oplevet en nedgang i deres realindkomst på 0,9 pct.
 

Det fremgår af en omkostningsundersøgelse vedrørende praktiserende lægers omkostninger og indtægter i 2014, som Deloitte i august og september i år har gennemført i samarbejde med PLO.

Sammenligner man med andre grupper på arbejdsmarkedet, ses det, at praktiserende læger i perioden er sakket bagud. Fx har lønudviklingen for chefer i kommunerne været på 5,3 pct. Chefer i regionerne er steget med 3,7 pct. Overlæger og lægelige chefer er steget med 3,1 pct., og kommunallæger har oplevet en lønfremgang på 6,2 pct. (jf. tal fra Kommunernes og Regionernes Lønningskontor).

PLO’s formand Christian Freitag siger om undersøgelsen:

"Man skal ikke have ondt af de praktiserende læger. Vi har høj uddannelse, tilsvarende løn og et spændende arbejde. Men tallene viser, at budgetloftet, som almen praksis er underlagt, virker. De offentlige myndigheder har en stor budgetsikkerhed. Til gengæld er der så heller ikke nogen vækst og udvikling i almen praksis, og spørgsmålet er, om det er det, man ønsker i en situation, hvor der politisk er fokus på at styrke det nære sundhedsvæsen”.

”Når realindkomsten i almen praksis falder, går det ud over vores udvikling. Så bliver der ikke ansat mere personale, behandlet flere patienter eller foretaget nye investeringer. Det påvirker også vores evne til at tiltrække nye kolleger til jobbet som praktiserende læge. Så hvis man ønsker at styrke det nære sundhedsvæsen, og hvis flere opgaver skal løses i almen praksis, er det nødvendigt, at vi taler om, hvordan vi kan vende udviklingen.”

Om undersøgelsen:

Der blev tilfældigt udtrukket læger til at indgå i undersøgelsen, og der kom besvarelser fra 207 ydernumre. Det svarer til det antal af besvarelser, der var i forbindelse med den seneste, tilsvarende undersøgelse fra 2011.

Resultaterne viser, at de praktiserende læger i gennemsnit havde en nettoindtægt fra praksis på 1,092 mio. kr. i 2014, hvilket er en stigning på 2,5 pct. i forhold til den seneste undersøgelse fra 2011.

Undersøgelsen viser, at læger i solopraksis har en lavere nettoindtægt end læger i kompagniskabspraksis. Undersøgelsen viser også, at omkostningernes andel af de praktiserende lægers indtægter i almen praksis i perioden er faldet fra 53,6 til 53,4.