2021 bliver også et travlt år
  • Overlægeforeningen
31. december 2020

Overlægeforeningens bestyrelse og jeg vil gerne sige tak til alle overlæger og andre sundhedsprofessionelle, som har ydet en kæmpe indsats i år og ønske jer alle et godt nytår.

Covid-19 har været en stor udfordring for sundhedsvæsenet og os alle. Alligevel har Overlægeforeningen opnået mange resultater og søsat flere vigtige projekter, som vi skal arbejde videre med i det nye år. Lad mig blot nævne enkelte af dem:

EN NY SUNDHEDSAFTALE har været længe undervejs. Covid-19 har gjort det tydeligt, at sundhedsvæsenet er presset til sit yderste. Det er kun takket være engagerede og professionelle medarbejdere, at det er lykkes at håndtere covid-19 så godt, som det er. Men vi kan ikke blive ved på denne måde.
Presset på sundhedsvæsenet vil vokse i takt med den demografiske udvikling, stigende udgifter til medicin og nye behandlinger. Det understreger behovet for en sundhedsaftale, der har fokus på faglighed og på at sikre den bedst mulige behandling til alle patienter. Vi er som overlæger klar til at bidrage med vores viden, erfaring og faglighed til, hvordan vi får en god sundhedsaftale. Og vi er klar til også i fremtidens sundhedsvæsen at påtage os lederskab og være faglige garanter for kvaliteten i sundhedsvæsenet.

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE går for alvor i gang først i det nye år. Her vil vi kæmpe for de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår for overlægerne,  både når det gælder vilkår for ledelse og arbejdsvilkår.

ARBEJDSMILJØET er presset på mange sygehuse, også blandt overlæger. Det viser en undersøgelse blandt overlægerne, som vi i den kommende tid vil bruge til at sætte fokus på problemerne i hverdagen på jobbet.

FREMTIDENS OVERLÆGE er et politikpapir, hvor vi formulerer Overlægeforeningens visioner for en fremtid, hvor fokus er på at bruge overlægernes ekspertise og faglighed bedst muligt til gavn for patienter og sundhedsvæsen. I 2021 skal vi diskutere, hvad der skal til for at indfri visionerne sammen med kolleger og samarbejdspartnere.

FUSION MED YNGRE LÆGER er blevet drøftet på medlems- og repræsentantskabsmøder i 2020. Til sommer skal repræsentantskaberne træffe en vigtig beslutning om fusionen, der vil få betydning for, hvilken indflydelse vi fremover vil kunne få på medlemmernes vegne.

Med andre ord bliver 2021 også et travlt år, både for overlægerne på landets hospitaler og for Overlægeforeningen. Jeg ønsker for alle, at det også bliver et godt år.

Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen