10 gode råd til hvordan almen praksis kommer igennem lægemangelskrisen
 • PLO
19. juni 2019

Regionsklinikker kan udkonkurrere de lokale læger og forværre lægemanglen. Det skriver bestyrelsesmedlem Mireille Lacroix i Jyllands-Posten, hvor hun har 10 gode råd til at håndtere manglen på praktiserende læger. 

Af Mireille Lacroix, praktiserende læge, medlem af PLO's bestyrelse, Vester Skerninge

Over 100.000 danskere har ikke en fast praktiserende læge. Politisk har man besluttet en massiv indsats for at uddanne nye læger, men det tager tid. Derfor vil antallet af praktiserende læger falde til sit laveste punkt i 2021 for derefter at stige igen. Derfor kan 300.000 danskere i løbet af de næste fem år risikere at være uden praktiserende læge.

Regionerne vil være nødsagede til at lave mange midlertidige lægetilbud, hvis der bliver 300.000 lægeløse danskere, hvilket oftest vil være regionsklinikker. Lægemanglen har derfor betydet, at mange politikere har advokeret for, at regionsklinikker skal gøres permanente.

Regionsklinikker tilbyder løn- og arbejdsforhold, som en praktiserende læge er ude af stand til at tilbyde. Derfor vinder de konkurrencen om lægerne i det område, de befinder sig i.

Resultatet er, at en regionsklinik kan udkonkurrere de lokale læger og forværre lægemanglen. Denne tendens vil forværres, hvis regionsklinikkerne bliver permanente. De unge læger vil blive i tvivl om, hvilken praksisform politikerne ønsker at satse på og holde igen med at investere i deres egen klinik.

Ønsker politikerne, at alle danskere har en praktiserende læge, som har købt sin egen praksis og bliver i det samme nærområde i årevis, eller ønsker politikerne, at almen medicinere er lønmodtagere ansat i et sundhedshus, hvor lægen har mulighed for at sige op med en måneds varsel fuldstændig som på sygehuset?

Sidstnævnte løsning ser vi i Sverige. Der koster primær lægehjælp det dobbelte af i Danmark. Alligevel er det svært at få en tid hos lægen, og landet har ikke fået løst sine problemer med lægemangel.

Hvis den nye regering ønsker, at alle danskere i 2025 igen har en fast praktiserende læge, kan det godt lade sig gøre. Her er 10 konkrete skridt, der bør tages:

 • Gør det først og fremmest til et klart politisk mål, at alle danskere har en fast praktiserende læge i 2025. Så tør de unge uddanne sig og købe, og de læger, der allerede har en praksis, motiveres til at udvikle deres klinikker og tage flere patienter ind.
 • Skab regionsklinikker, der på sigt kan overtages af en praktiserende læge ved at holde udgifter til personale og lokaler på almindelig praksisniveau.
 • Sæt regionsklinikken til salg med jævne mellemrum. På Langeland blev regionsklinikken f.eks. afsat til en praktiserende læge.
 • Sørg for at lægerne i områder med regionsklinikker har samme favorable vilkår som regionsklinikkerne, så de kan konkurrere.
 • Overvej at løsne det stramme økonomiloft, som forhindrer udvikling i almen praksis.
 • Indfør tiltag, der understøtter ansættelsen af praksispersonale, der kan aflaste lægerne.
 • Giv støtte til ekstra lokaler til de mange nye uddannelseslæger og til ekstra praksispersonale.
 • Gør det attraktivt for praktiserende læger over 65 år at udskyde pensionen ved hjælp af seniorordninger.
 • Undgå tvangsudsending af unge læger. Det giver almen praksis et dårligt ry.
 • Sørg for, at praktiserende læger fortsat kan bruge 70 pct. af tiden på patienterne ved at undgå at indføre unødvendig registrering.

Danmark er et geografisk afgrænset land og burde ikke have lægemangel. Når der igen er læger nok, vil alle danskere kunne få en fast læge tæt på sin bopæl. Det er et politisk valg.


Indlægget blev bragt d. 18. juni 2019 i Jyllands-Posten.