Nye ferieregler

Den 1. sept. 2020 bliver Ferieloven ændret

Hidtil har vi optjent ferie i ét år og afholdt ferien i det følgende ferieår. I fremtiden kan vi holde ferien løbende i samme år, som den bliver optjent. Alle har stadig præcis det samme antal feriedage som hidtil, så det er altså kun perioderne for optjening og afholdelse af ferien, som ændres.

Overgangsordning 
Inden den nye ferielov træder endelig i kraft den 1. september 2020 vil der være en overgangsordning med et ”miniferieår”, som løber fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020. 
Du kan læse mere om overgangsreglerne  i denne pjece, som KL, Regionerne og Forhandlingsfællesskabet har lavet, og som forklarer de nye regler for ansatte i regioner og kommuner.
Har du brug for mere uddybende information om overgangsordningen i sommeren 2020 kan du finde det i Forhandlingsfællesskabets og Danske Regioners fælles vejledning om overgangen til de nye ferieregler. 

De nye regler efter den 1. september 2020 
Du kan finde en kort introduktion til de nye ferieregler i denne animationsfilm og i den tilhørende pjece , som Forhandlingsfællesskabet, KL og Danske Regioner har lavet. 

Hvis du ønsker yderligere information om de nye ferieregler, kan du finde det i Forhandlingsfællesskabets og Danske Regioners vejledning om ferie 2020