Nye ferieregler

Den 1. sept. 2020 bliver Ferieloven ændret

Hidtil har vi optjent ferie i ét år og afholdt ferien i det følgende ferieår. I fremtiden kan vi holde ferien løbende i samme år, som den bliver optjent. Alle har stadig præcis det samme antal feriedage som hidtil, så det er altså kun perioderne for optjening og afholdelse af ferien, som ændres.

Inden den nye ferielov træder endelig i kraft den 1. september 2020 vil der være en overgangsordning med et ”miniferieår”, som løber fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020. 

Du kan læse mere om de nye regler i denne pjece, som KL, Regionerne og Forhandlingsfællesskabet har lavet, og som forkarer de nye regler for ansatte i regioner og kommuner.

Har du brug for mere uddybende information om overgangsordningen i sommeren 2020 kan du finde det i Forhandlingsfællesskabets og Danske Regioners fælles vejledning om overgangen til de nye ferieregler 

Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner vil også senere udgive en vejledning vedrørende alle de nye regler, der kommer til at gælde fra 1. september 2020. Vejledningen vil blive lagt her på siden, når den udkommer.