Ny stilling i staten - hvad så?

Staten bruger speciallæger i mange funktioner. Stillingerne kan både være fuldtidsstillinger og stillinger på deltid. 

Overlæger i staten er bl.a. ansat i

  •  Kriminalforsorgen
  •  Forsvaret
  •  Lægemiddelstyrelsen
  •  Statens Seruminstitut
  •  Styrelsen for Patientsikkerhed
  •  Retspsykiatrisk klinik
  •  Sundhedsstyrelsen

Stillinger kan besættes på tjenestemandsvilkår, åremålsvilkår og kontraktvilkår. For alle stillinger gælder, at det er arbejdsgiver, som beslutter ansættelsesformen.

Normalt ansættes overlæger i staten i dag på kontrakt efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Allerede ansatte tjenestemænd, som efter den 1. januar 2009 opnår ansættelse i en anden chefstilling, kan opretholde deres tjenestemandsansættelse.

Der er dog undtagelser:

I forsvaret sker ansættelse af overlæger og andre chefer på individuel kontrakt og ikke efter rammeaftalen. Forsvarsministeriet har tilkendegivet, at man ikke nyansætter på tjenestemandsvilkår. Hvis du søger en stilling i forsvaret, bør du derfor kontakte FAS' sekretariat  (35 44 84 08) med henblik på rådgivning, inden du accepterer ansættelsen.

Indenfor justitsministeriets ressortområde benyttes fortsat tjenestemandsansættelse.

Sessionslæger. kasernelæger og speciallægekonsulenter ansættes på overenskomstvilkår efter Overenskomst for speciallæger i staten.

Sekretariatets sagsbehandlere på statsområdet er:

Overlæger og lægelige chefer i staten, militærlæger, sessionslæger:
Chefkonsulent Kristian Koch Enstrøm, 35448492 eller kke.fas@dadl.dk

Speciallægekonsulenter: Fuldmægtig Birgithe Kunkel, 35 44 84 29 eller bk.fas@dadl.dk.

Universitetsområdet: Chefkonsulent Kristian Koch Enstrøm , 35 44 84 92 eller kke.fas@dadl.dk