Ny læge og udbetaling af fondsferiedage

Er du startet som ny læge i 2019, har du måske mulighed for at få udbetalt fondsferiedage, når du holder sommerferie.

Den 1. september 2020 starter de nye ferieregler med samtidighedsferie. Som led i overgangen til de nye ferieregler er der et miniferieår, som går fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

I miniferieåret har du ret til at holde 16,64 feriedage.

Som led i den nye ferielov og ferieaftale indefryses feriepenge (12,5 %) for perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 i en fond.

Beløbet bliver først udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet eller når folkepensionsalderen.

Som nyuddannet har du  imidlertid mulighed for at få udbetalt nogle af disse fondsmidler til afholdelse af ferie i miniferieåret.

Betingelsen for at få udbetalt fondsferiedage er at 

  • du har optjent mindre end 8,32 feriedage i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019 og
  • du har optjent feriepenge i perioden 1. september 2019 – 31. december 2019.

Eksempel
En læge startet i sin KBU 1. september 2019. Lægen har ikke været beskæftiget før ansættelsen 1. september 2019.

Lægen kan få udbetalt svarende til 8,32 fondsferiedage (4 x 2,08) 8,32 feriedage fra de indefrosne feriemidler.

For at få pengene udbetalt skal lægen gå ind på borger.dk og ansøge om udbetaling. Pengene skal anvendes til afholdelse af ferie i miniferieåret. Der kan ikke ansøges om en delvis udbetaling af fondsferiedage.

Ansøgningsskema vil være tilgængelig på www.borger.dk/feriemidler senest den 3. april 2020.

Mere information
Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte www.borger.dk/feriemidler-kontakt.