Ny forsimplet profylakseaftale inkl. tilbud om MFR-vaccination mod mæslinger til ikke-immune voksne

PLO og RLTN har indgået en ny profylakseaftale. Aftalen omfatter en forsimplet ydelsesstruktur samt honoreringen af det ny tilbud om MFR-vaccination mod mæslinger til ikke-immune voksne.

Tilbud om MFR-vaccination mod mæslinger til ikke-immune voksne

Den 1. april 2018 er indført et gratis vaccinationstilbud til voksne, som ikke er immune overfor mæslinger.

Dette er sket med bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.

Som led i dette tilbud har Sundhedsstyrelsen revideret deres vejledning.

Målgruppen for tilbuddet om gratis MFR-vaccination mod mæslinger er ikke-immune voksne, som er født i 1974 eller senere, idet Sundhedsstyrelsen antager, at alle personer født før 1974 har haft mæslinger og derfor er immune.

Ved henvendelser fra borgere, som ønsker MFR-vaccination mod mæslinger tjekkes borgerens vaccinationsstatus via Det Danske Vaccinationsregister (DDV), som er en del af det Fælles MedicinKort (FMK). Har borgeren ikke modtaget vaccination mod mæslinger tidligere, ydes gratis MFR-vaccination. Immunitet mod mæslinger skal ikke afdækkes ved testning. Der gøres opmærksom på, at det gratis tilbud om MFR-vaccination til ikke-immune voksne kun omfatter manglende immunitet mod mæslinger.

Det eksisterende tilbud om MFR-vaccination til kvinder i den fertile alder, som ikke har haft røde hunde, er uændret. For denne gruppe gælder også, at immunstatus for røde hunde ikke skal afdækkes ved testning.

Honoraret for MFR-vaccination mod mæslinger til ikke-immune voksne svarer til honoraret for MFR-vaccination til kvinder i den fertile alder, som ikke har haft røde hunde.

For MFR-vaccination mod mæslinger til ikke-immune voksne benyttes ydelseskode 8802 samt ydelseskode 8901, såfremt MFR-vaccination ikke sker i forbindelse med en konsultation i øvrigt.
 
Ny forsimplet profylakseaftale – færre ydelseskoder og bedre information

I november 2017 blev i PLO’rientering annonceret en forsimpling af profylakseaftalen med færre ydelseskoder med henvisning til registrering af givne vacciner i DDV.

Den ny profylakseaftale indeholder færre ydelseskoder, som generelt betyder, at der kun er én ydelseskode pr. vaccine.

Som en del af forsimplingen med færre ydelseskoder, særligt for vaccinationer, er indsat information om målgrupper og vejledning om antal vaccinationer m.v. Der mindes om vigtigheden af, at givne vacciner registreres i DDV, herunder med batchnummer, da forsimplingen af profylakseaftalen betyder, at ydelsesafregning ikke længere importeres til DDV.

Læs hele aftalen (pdf)