Profylakseaftale inkl. kighostevaccination til gravide og MFR-vaccination til ikke-immune voksne

PLO og RLTN har indgået en profylakseaftale incl. to tillægsaftaler. Aftalen omfatter en forsimplet ydelsesstruktur samt tillægsaftaler vedrørende honoreringen af kighostevaccination til gravide og MFR-vaccination mod mæslinger til ikke-immune voksne.

Profylakseaftalen - færre ydelseskoder og bedre information
Den ny profylakseaftale indeholder færre ydelseskoder, som generelt betyder, at der kun er én ydelseskode pr. vaccine.

Som en del af forsimplingen med færre ydelseskoder, særligt for vaccinationer, er indsat information om målgrupper og vejledning om antal vaccinationer m.v.

Der mindes om vigtigheden af, at givne vacciner registreres i DDV, herunder med batchnummer, da forsimplingen af profylakseaftalen betyder, at ydelsesafregning ikke længere importeres til DDV.


Særligt om kighostevaccination til gravide

Den 1. november 2019 indføres en midlertidig kighostevaccination til gravide i 3. trimester for at beskytte nyfødte børn. Det midlertidige tilbud ophører med udgangen af januar 2020.

Gravide i 3. trimester tilbydes i forbindelse med 3. lægeundersøgelse (ca. 32. graviditetsuge) kighostevaccination. Gravide, som allerede har været til 3. lægeundersøgelse den 1. november, hvor tilbuddet træder i kraft, har mulighed for at modtage kighostevaccination ved en selvstændig konsultation. Gravide, som er i tredje trimester (fra 28. graviditetsuge), skal afvente 3. lægeundersøgelse, hvor der tilbydes kighostevaccination. Der vaccineres med Di-Te-Ki-booster, som er godkendt til voksne. Der gives én vaccination.

Der er indgået en tillægsaftale til Profylakseaftalen i forhold til kighostevaccination til gravide. Der indføres en ny ydelse – ydelse 8803 vaccination mod kighoste til gravide.
Ved vaccination i forbindelse med 3. lægeundersøgelse (ca. 32. graviditetsuge), benyttes: ydelse 8130 3. lægeundersøgelse + ydelse 8803 vaccination mod kighoste.
Ved vaccination, som ikke sker i forbindelse med 3. lægeundersøgelse eller konsultation (0101), benyttes: ydelse 8803 vaccination mod kighoste + 8901 tillæg til vaccinationshonorar. 

Yderligere information kan findes via Sundhedsstyrelsens Vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v., som udkommer ultimo oktober 2019. 


Særligt om MFR-vaccination mod mæslinger til ikke-immune voksne

Den 1. april 2018 blev indført gratis MFR-vaccination til voksne, som ikke er immune overfor mæslinger. Dette er sket med bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v., og som led heri har Sundhedsstyrelsen revideret deres vejledning.

Se desuden Styrelsens seneste udmelding til borgere om MFR-vaccination til voksne.

Ved henvendelser fra borgere, som ønsker MFR-vaccination mod mæslinger tjekkes borgerens vaccinationsstatus via Det Danske Vaccinationsregister (DDV), som er en del af det Fælles MedicinKort (FMK).

Har borgeren ikke modtaget vaccination mod mæslinger tidligere, ydes gratis MFR-vaccination. Immunitet mod mæslinger skal ikke afdækkes ved testning. Der gøres opmærksom på, at det gratis tilbud om MFR-vaccination til ikke-immune voksne kun omfatter manglende immunitet mod mæslinger.

Det eksisterende tilbud om MFR-vaccination til kvinder i den fertile alder, som ikke har haft røde hunde, er uændret.

For denne gruppe gælder også, at immunstatus for røde hunde ikke skal afdækkes ved testning.

Honoraret for MFR-vaccination mod mæslinger til ikke-immune voksne svarer til honoraret for MFR-vaccination til kvinder i den fertile alder, som ikke har haft røde hunde.

For MFR-vaccination mod mæslinger til ikke-immune voksne benyttes ydelseskode 8802 samt ydelseskode 8901, såfremt MFR-vaccination ikke sker i forbindelse med en konsultation i øvrigt.