Sygdom/FAS' Fond

Se her hvornår og til hvad du kan få hjælp fra Sygefonden

FAS' Fond yder økonomisk støtte til praktiserende speciallæger med ydernummer i forbindelse med:

  • Sygdom (uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller ulykke)
  • Barsels- og fædreorlov
  • Adoption, plejeorlov (ægtefælle eller hjemmeboende børn under 21 år)
  • Speciallægens død (til boet efter speciallægen)

Betingelser for hjælp

Læs udbetalingsbestemmelserne fra FAS' Fond her.
Læs FAPS-Nyt om udbetalingsbestemmelserne 2020.

Hvis du bliver syg eller får brug for hjælp fra Sygefonden

Brug linket i boksen til højre: Fraværsregistrering - sygdom og orlov 

Erhvervspsykolog

Medlemmer af FAPS har mulighed for at kontakte erhvervspsykolog Mette Krøigaard med henblik på sparring i forbindelse med f.eks. sygdom, stress, ledelse og personaleudfordringer.

Kontakt Mette Krøigaard på mobil: 22 54 30 71 eller e-mail: mek.yl@dadl.dk