Sekretariatets service

Yngre Lægeråd i regionerne har en kontaktperson i sekretariatet. Kontaktpersonen er den primære sparringspartner. Men behovene er typisk forskellige i regionerne. Derfor opfordrer sekretariatet til, at Yngre Lægeråd i regionen og kontaktpersonen i samarbejde laver en konkret aftale om, hvordan samarbejdet skal foregå. Fx hvilke opgaver, der skal løses og af hvem, og herunder også diskuterer samarbejdet med lægekredsforeningssekretariatet og andre.

Formålet er selvfølgelig at sikre, at de lokale Yngre Lægeråd får den støtte, de har brug for.

Sekretariatet har udarbejdet nedenstående forslag til forskellige services, vi kan tilbyde:

  1. Introduktion til Yngre Læger og sekretariatet til nyvalgte formænd for Yngre Lægerådene.
  2. Kontaktpersonen kan deltage i møder lokalt. Fx i forbindelse med møder i det lokale Yngre Lægeråd på sygehuset eller i regionen, temamøder eller et møde, der specielt har kontaktpersonen på programmet.
  3. Kontaktpersonen kan være sparringspartner i forbindelse med konkrete problemstillinger. Fx forhandlingsspørgsmål, uddannelsesspørgsmål, fortolkning af overenskomster eller andre Yngre Lægerelevante spørgsmål. En del af servicen kan også være at få problemet kanaliseret hen til rette person, udvalg eller myndighed.
  4. Kontaktpersonen/sekretariatet kan være behjælpelig med at arrangere lokale kurser om fx forhandlingsteknik, tillidsmandsregler, ansættelsesret og rekruttering af tillidsrerpræsentanter og andre fagpolitiske aktive.
  5. Kontaktpersonen og sekretariatet kan fungere som ”historiefortæller” og ”arkiv” for det lokale arbejde. Typisk i samarbejde med lægekredsforeningen
  6. Kontaktpersonen kan efter behov deltage i lokale forhandlinger i regionen og på sygehusene.
  7. Kontaktpersonen, de lokale Yngre Lægeråd og Lægekredsforeningen laver en konkret aftale om udveksling af materiale og sagsprocedurer mellem dem.

Ring til os på telefon 35 44 85 00 og hør nærmere eller send en mail på yl@dadl.dk