Radiologi

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

 • Interesse for specialet under studiet i form af Osval opgave, valgfrit klinisk ophold
 • Evne for planlægning, udførelse og tolkning af billeddiagnostiske undersøgelser
 • Udvist evne for interventionelle indgreb/ praktisk håndelag
 • Evne til visuel bedømmelse og tredimensional opfattelse
 • Tidligere ansættelse indenfor specialet eller andre relevante specialer (kirurgi/ medicin/ andre diagnostiske specialer)
 • Relevante udenlandske ansættelser
 • Demonstrerer initiativ til indhentning af viden

Akademiker:

 • Deltagelse med foredrag eller postere ved kongresser og selskabsmøder
 • Indleverede/ publicerede abstracts eller artikler til kongresser og selskabsmøder
 • Udarbejdelse af evidensbaserede instrukser/ guidelines
 • Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt projekt/ litteraturstudier
 • Gennemførelse af kvalitetssikringsprojekt
 • Videnskabelig produktion
 • Funktion som vejleder
 • Ph.d./ dr.med.

Kommunikator:

 • Videregivelse af undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt
 • Fremlæggelse af case
 • Foredrag og undervisningserfaring (ikke nødvendigvis fagrelevant)
 • Patientinformationer

Samarbejder:

 • Evne til at samarbejde med radiografer, læger på egen og andre afdelinger, samt andre personalegrupper
 • God kollegial optræden
 • Tillidsrepræsentant elle bestyrelsespost i fagpolitiske organer

Leder og administrator:

 • Strukturere sin arbejdsdag, herunder prioriterer det radiologisk arbejde
 • Gennemføre arbejdsopgaver indenfor en rimelig tidsramme

Sundhedsfremmer:

 • Kunne identificere skadelige procedurer for patienter
 • Være bevidst om strålehygiejneprincipper for sig selv og personale

Professionel:

 • Demonstration af målrettethed i planlægning af egen læring og uddannelse, blandt andet ved udarbejdelse af læringskontrakter og initiativ til at opsøge muligheder for egen evaluering
Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

Yngre Radiologer

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.drs.dk