OK 21 - forhandlingsresultater

Der er indgået forlig på alle tre områder - region, stat og kommune - og de nye aftaler træder i kraft den 1. april 2021. Se resultaterne inden for de enkelte områder.

Region

Stat

Kommune