Arbejdsmiljøet i radiologiske specialer

På siden her kan du læse om, hvordan arbejdsmiljøet for radiologiske specialer. der dækker over specialerne radiologi og diagostisk radiolog. Hvad er styrkerne, hvor er udfordringerne, og hvilket spørgsmål er bedst og dårligst vurderet? Du kan læse den fulde rapport over styrker og udfordringer i de radiologiske specialer i den grå boks. Ligesom du i den grå boks finder generelle resultater fra Arbejdsmiljøundersøgelsen 2019 for de af specialerne i klyngen, der har 30 eller flere respondenter.

Udfordringer indenfor specialet set i forhold til de øvrige specialer
I størstedelen af specialerne ses der både styrker og udfordringer i arbejdsmiljøet, når vi sammenligner med de øvrige specialer (som en samlet gruppe). De fleste specialer har altså både vurderet nogle spørgsmål mere positivt og andre mere negativt i forhold til yngre læger i de øvrige specialer. I de radiologiske specialer har man dog udelukkende vurderet spørgsmålene mere positivt sammenlignet med de øvrige specialer, hvilket medfører, at vi kun ser på styrker her.

Styrker i specialerne set i forhold til de øvrige specialer 
Figuren viser at yngre læger indenfor radiologsike specialer giver spørgsmålet, om de oplever, at de skærer ned på deres pauser for at nå arbejdsopgaverne 2,91 i gennemsnit på en skala fra 1-5. Dette er positvt, hvis man sammenligner med yngre læger i andre specialer, hvor spørgsmålet i gennemsnit scorer 3,83 ud af 5 mulige. 

 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i de radiologiske specialer og læger i de øvrige specialer.

Hvad vurderer yngre læger i de radiologiske specialer bedst og dårligst generelt
Ud af alle undersøgelsens spørgsmål giver yngre læger indenfor de radiologiske specialer i gennemsnit følgende spørgsmål den højeste score på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at de andre læger på afdelingen støtter mig i fagligt udfordrende situationer” (score: 4,15 ud af 5)

Samtidig giver de i gennemsnit følgende spørgsmål den laveste score:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at bemandingen passer til antallet og typen af arbejdsopgaver” (score: 2,53 ud af 5)