Arbejdsmiljøet i de psykiatriske specialer

På siden her kan du læse om, hvordan arbejdsmiljøet er i psykiatriske specialer, der dækker over specialerne psykiatri og børne- & ungepsykiatri. Hvad er styrkerne, hvor er udfordringerne, og hvilket spørgsmål er bedst og dårligst vurderet? Du kan læse den fulde rapport over styrker og udfordringer i de psykiatriske specialer i den grå boks. Ligesom du i den grå boks finder generelle resultater fra Arbejdsmiljøundersøgelsen 2019 for de af specialerne i klyngen, der har 30 eller flere respondenter.

Du kan læse om Line Lindhardt, der fortæller, hvordan hun oplever arbejdsmiljøet i psykiatrien her

Styrker i specialerne set i forhold til de øvrige specialer 
Figuren viser, at yngre læger indenfor specialet psykiatri giver spørgsmålet, om de skærer ned på deres pauser for at nå arbejdsopgaverne 2,4 i gennemsnit på en skala fra 1 til 5. Sammenlignet med andre yngre læger fra andre specialer står det lidt bedre til i psykiatrien, da man i andre specialer i gennemsnit scorer 2,2 ud af 5 mulige. 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i de psykiatriske specialer og læger i de øvrige specialer. 
Udfordringer i specialerne set i forhold til de øvrige specialer
Figuren viser, at yngre læger indenfor specialet pskiatri i mindre grad oplever, at de får den fornødne oplæring og vejledning i nye arbejdsopgaver. Til spørgsmålet om de får den nødvendige oplæring og vejledning, svarer man i gennemsnit 2,7 på en skala fra 1-5. Til sammenligning med andre specialer er vurderingen af spørgsmålet lidt højere, da man her i gennemsnit svarer 3,1 på en skala fra 1-5.

 

Diagrammet herunder viser den præcise svarfordeling for læger i de psykiatriske specialer og læger i de øvrige specialer.

 

Hvad vurderer yngre læger i de psykiatriske specialer bedst og dårligst generelt
Ud af alle undersøgelsens spørgsmål giver yngre læger indenfor de psykiatriske specialer i gennemsnit følgende spørgsmål den højeste score på en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at de andre læger på afdelingen støtter mig i fagligt udfordrende situationer” (score: 3,8 ud af 5)

Samtidig giver de i gennemsnit følgende spørgsmål den laveste score:

”På min arbejdsplads oplever jeg, at bemandingen passer til antallet og typen af arbejdsopgaver” (score: 2,3 ud af 5)