OK 21 - se hvem der forhandler for dig

Helga Schultz

Reservelæge på afdelingen for kræftbehandling på Herlev hospital og i gang med speciallægeuddannelsen i klinisk onkologi.

Som formand for Yngre Læger er jeg også formand for vores forhandlingsdelegation, når vi går til overenskomstforhandlinger. Sikring af en god og tidssvarende overenskomst er en kerneopgave for en fagforening.

Overenskomsten lægger rammen for vores arbejdsliv, og for Yngre Læger skal den fungere for såvel nyuddannede KBU-læger som afdelingslæger på vej på pension, det vil sige for et helt lægeliv. Forløbet under OK 18 gav ikke rum for Yngre Lægers særlige forhandlinger, da store temaer som lønrammen i den offentlige sektor, en arbejdstidsaftale for lærerne og sikring af den betalte spisepause med rette fyldte det hele. Det opnåede forlig var en sejr, men efterlod os med en overenskomst, som på nogle områder ikke er opdateret.

I de kommende forhandlinger skal vi derfor tale med Danske Regioner om vilkårene for yngre læger, når sundhedsvæsenet forandrer sig; flere hospitaler ligger på mere end én matrikel, der mangler praktiserende læger mange steder i landet, der skal flyttes opgaver ud i kommunerne osv. Vi skal også finde en model, hvor speciallæger ansættes efter kompetencer og stillingsindhold og ikke som nu efter en regel om fem års anciennitet som speciallæge, før man kan komme i betragtning til en overlægestilling.  

Arbejdspresset stiger generelt for ansatte i den offentlige sektor, og med overenskomsten i hånden skal vi kunne sikre, at vi kan holde til arbejdet i mange år. Aften/nattevagterne må ikke komme for ofte, og belastningen må ikke være for høj. Dagarbejde skal være tilrettelagt på en måde, så man både kan yde en tilfredsstillende kvalitet over for patienterne og have overskud til resten af sit liv, når man har fri.

Vi vil have fokus på at forhandle en overenskomst, som efterfølgende skal være et anvendeligt værktøj for vores aktive tillidsvalgte over hele landet. Jeg glæder mig til sammen med resten af forhandlingsdelegationen at møde jer rundt omkring i landet og tale jeres sag ved forhandlingerne om OK 21

Anders Krog Vistisen

Afdelingslæge på Onkologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Overenskomsten sætter rammen for måden, hvorpå vi kan arbejde med det, der i virkeligheden er det interessante, nemlig at yde højeste faglige kvalitet til medborgere med sygdom og bekymringer. Det er i overenskomsten, at vi finder næsten alle regler for, hvordan og hvor meget vi arbejder. Den direkte kobling til vores indtægt, vores familieliv og vores karrieremuligheder gør dermed overenskomsten til det vigtigste enkeltelement i et godt lægeliv for alle yngre læger.

Langt hovedparten af overenskomsten er i dag velfungerende, både for arbejdsgiverne og for lægerne. Vi har uløste problemer omkring arbejdsbelastning, ansættelsesvilkår og -varighed samt efteruddannelse for at nævne nogle vigtige. Vi udfordres med sikkerhed også til OK 21 af tilbagevendende krav om at give køb på vigtige dele af overenskomsten, som netop er med til at sikre et godt lægeliv, både på arbejde og når vi har fri.

Særlig vigtigt, tror jeg, det bliver at få afsøgt og fundet nye måder at sikre speciallægens mulighed for karriereprogression og ledelsesansvar. Danske Regioner har reelt afskåret særdeles kvalificerede og kompetente speciallæger fra næste naturlige trin i deres karrierevej, nemlig en overlægestilling. Det bliver for mig at se ubetinget den mest komplicerede del af Yngre Lægers forhandlinger.

Men når forhandlingerne er overstået, er det ganske enkelt et krav, at vi står med en samlet overenskomst, hvor både nye og "gamle" yngre læger kan se sig selv og et langt godt lægeliv udspille sig. Som en lille og tilbagevendende pointe nærer jeg samtidig et spinkelt håb om, at OK 21 også bliver overenskomsten, hvor vi endelig får aflivet begrebet reservelæge, en tom og anakronistisk stillingsbetegnelse for de læger, der driver hospitalerne året rundt, døgnet rundt. Jeg glæder mig til at forbedre alle yngre lægers overenskomst sammen med den øvrige forhandlingsdelegation. Og jeg glæder mig til at høre fra netop dig om dine ønsker til overenskomsten.

Wendy Sophie da Cunha-Schou

Reservelæge på medicinsk afdeling på Herlev Hospital og i gang med speciallægeuddannelsen i geriatri.

Forhandlingen af overenskomsten er en af vores mest centrale opgaver i Yngre Læger. Det kan måske virke lidt fjernt for den enkelte læge, men måden vi arbejder på, og hvor godt vi trives på vores arbejdspladser, er i høj grad afhængig af en god overenskomst. Derfor er det vigtigt, at vi er velforberedte til OK 21 forhandlingerne.

Et emne, der allerede fyldte meget tilbage i 2018, var speciallægernes stillingsstruktur. Denne gang mødes vi ligeledes til forhandlingerne med et stort ønske om en ny stillingsstruktur. Vi ønsker en struktur, der kan understøtte vores kompetenceudvikling og efteruddannelse, og som selvfølgelig også sikrer, at speciallæger får speciallægeløn.

Men der er også mange andre emner, der er vigtige at have med. Løn, vagtvilkår og flere tjenestesteder er bare nogle af mange centrale emner. Jeg glæder mig meget til at komme rundt i landet og møde jer samt få jeres input til, hvad I synes, at vi skal have fokus på frem mod OK 21-forhandlingerne.