OK 21 - Yngre Lægers overenskomstforhandlinger

Velkommen på Yngre Lægers OK 21-side.

Der er indgået forlig på alle tre områder, dvs. det regionale, det statslige og det kommunale område. 

På siden kan du følge OK 21-processen i tidslinjen, se forhandlingsresultaterne, og du kan møde dine forhandlere.

Tidslinje

Hvad sker hvornår

Forhandlings-delegationen

Mød dine forhandlere

Forhandlingerne foregik på tre niveauer og ved ni forhandlingsborde

Krav og forhandlingsresultater