Anmeldelse som tillidsvalgt

Du skal bruge denne blanket, når du skal anmelde dig som tillidsvalgt.

Indtast dit medlemsnummer her
Indtast dit fulde navn
Indtast dit telefonnummer her
Hvilket sygehus og afdeling/afdelinger arbejder du på?
Hvilket tillidshverv er du valgt til?
Hvilken Region?
Hvad er årsagen til tidligere tillidsvalgtes ophør?
Hvad var da årsagen til den tidligere tillidsrepræsentant stoppede?
Venligst oplys det fulde navn
Hvordan er overleveringen sket?
Hvordan er den planlagt?
Hvordan er den forestående overlevering planlagt?
Uddyb hvorfor der ikke er foregået overlevering. Hvis der ikke er sket overlevering anbefaler vi, at du kontakter tidligere tillidsvalgte og/eller din FTR.
Svar kun når du har læst samtykkeerklæringen.
I forbindelse med at jeg er blevet valgt som hhv. tillidsrepræsentant (TR), TR-suppleant, fællestillidsrepræsentant (FTR), FTR-suppleant og arbejdsmiljørepræsentant for Yngre Læger, giver jeg samtykke til, at Yngre Læger må gøre mit navn, mit arbejdssted og min e-mailadresse (som jeg har oplyst over for Yngre Læger på Min Side) tilgængelige for alle medlemmer af Yngre Læger på Min Side på Yngre Lægers hjemmeside, YL.dk, med det formål, at disse medlemmer kan kontakte mig med henblik på oplysning om løn- og ansættelsesvilkår på det arbejdssted, hvor jeg er tillidsvalgt, fx i forbindelse med muligt jobskifte. Min Side på YL.dk er en lukket side, som det kræver medlemslogin for at kunne tilgå. Oplysningerne vil være tilgængelige for alle Yngre Lægers medlemmer, indtil jeg giver Yngre Læger besked om, at jeg ikke længere varetager tillidshvervet. Jeg er opmærksom på, at det kræver medlemskab af Yngre Læger for at kunne vælges til og varetage hvervet som hhv. tillidsrepræsentant (TR), TR-suppleant, fællestillidsrepræsentant (FTR) eller FTR-suppleant for Yngre Læger. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage ved at kontakte YL@dadl.dk, hvorefter mine personoplysninger ikke længere vil blive gjort tilgængelige for alle medlemmer af Yngre Læger på Min Side på YL.dk. Trækker jeg mit samtykke tilbage, har det først virkning fra tidspunktet for tilbagetrækningen.