Ny ferielov og nye ferieaftaler

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Når det sker, bliver måden, vi afholder ferie, ændret.

I stedet for at holde forskudt ferie overgår vi til et system med samtidighedsferie. Samtidighedsferie vil sige, at man holder ferie samtidig med, at man løbende optjener ferie.

I den nuværende ferielov optjener du ferie i kalenderåret og holder ferien i det efterfølgende ferieår, der går fra 1. maj til 30. april.

Årsagen til indførelsen af den nye ferielov er et direktiv fra EU, der har pålagt Danmark at indføre ferieregler, der tager bedre hensyn til nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet. I dag kan man som nyuddannet risikere at skulle vente op til 16 måneder, før man kan holde betalt ferie.

Nye ferieaftaler
Der er lavet nye ferieaftaler for de ansatte i kommuner og regioner og i staten.

Hvad betyder den nye ferieaftale
Med den nye ferieaftale kan du holde ferien løbende, samtidig med at den optjenes. Dvs. de 2,08 feriedag, du optjener for 1 måneds beskæftigelse, kan du holde allerede den følgende måned. 

Ferieår fra 1. september til 31. august det følgende år
I den nye ferieaftale løber ferieåret fra 1. september til 31. august det følgende år. Du kan holde de 5 ugers ferie fra 1. september til  31. december det følgende år. Dvs. den ferie, du optjener i perioden 1. september 2021 – 31. august 2022, kan du holde i perioden 1. september 2021 – 31. december 2022.

Feriegodtgørelse - yngre læger ansat i regionerne
Er du ansat i en region, har du ferie med feriegodtgørelse, og det vil du fortsat have i den nye ferieaftale. Du vil løbende få udbetalt 12,5 % i feriegodtgørelse, efterhånden som du holder dine 5 ferieuger.

Den 6. ferieuge og den særlige feriegodtgørelse er ikke omfattet af den nye ferieafale
Den nye ferieaftale omfatter alene de 5 ugers ferie. Det betyder, at den 6. ferieuge og den særlige feriegodtgørelse ikke er omfattet af den nye ferieaftale. Den særlige feriegodtgørelse er forskellen mellem den nuværende feriegodtgørelse i regionerne på 12,95 % og de 12,5 %.

Den 6. ferieuge vil følge de samme regler som i dag, dvs. du får udbetalt 2,5 % i kontant godtgørelse ved fratræden eller ved kalenderårets udløb, og du kan så vælge at afholde den 6. ferieuge i det efterfølgende ferieår.

Det samme gælder den særlige feriegodtgørelse i regionerne. De 0,45 % af den løn, du optjener i kalenderåret, vil blive udbetalt pr. 1. maj i det efterfølgende år, eller når du fratræder din stilling.

Ferie på forskud
Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie på forskud, dvs. du holder ferie og får udbetalt feriegodtgørelse, selvom du endnu ikke har optjent ferie.

Hvis du fratræder, inden du har optjent ferien, vil du blive modregnet i løn for den udbetalte forskudsferie.

Hvis du aftaler forskudsferie med din arbejdsgiver, men fratræder før ferien er afholdt, så bortfalder aftalen, og du må forsøge at lave en aftale med din nye arbejdsgiver.

Indefrosset feriegodtgørelse
Den feriegodtgørelse, du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft, bliver indefrosset i en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Du vil få beløbet udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet, eller når du når pensionsalderen. Beløbet vil blive reguleret svarende til lønudviklingen. Der vil tidligst kunne ske udbetalt fra fonden pr. 1. oktober 2021 bortset fra de særregler, der er lavet for de nyuddannede.

Overgangsordning
1. januar 2019 til 1. september 2020 er en overgangsperiode, inden den nye ferielov træder i kraft.

Overgangsordningen betyder, at der i 2020 vil være 3 forskellige ferieår:

  • perioden 1. maj 2019 – 30. april 2020, hvor du holder ferie efter de nuværende ferieregler
  • perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020 , det såkaldte  miniferieår, hvor der er aftalt en overgangsordning 
  • perioden fra 1. september 2020, hvor du følger de nye regler om samtidighedsferie.

Ferie i perioden 1. maj 2019 – 30. april 2020
Frem til 30. april 2020 er der ingen ændringer, og du holder forskudt ferie, som du plejer. Du bruger den ferie, du har optjent i 2018, og du har ret til i alt 6 ugers ferie. Under ferien får du udbetalt feriegodtgørelse for løn optjent i kalenderåret 2018 på 12,95 % for de 5 ferieuger og 2,5 % for den 6. ferieuge.

Miniferieår i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020 
Miniferieåret løber fra 1. maj 2020 og frem til 31. august 2020. I miniferieåret kan du holde op til 16,7 feriedage, som du har optjent fra 1. januar til 31. august 2019 (2,08 dage pr. måned x 8). Du kan også bruge  evt. overført ferie fra den foregående ferieår, eller du kan bruge den 6. ferieuge. 

Under ferien kan du anvende den feriegodtgørelse på 12,5 %, som du har optjent af din løn i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019. 

1. maj 2020 vil du herudover få udbetalt 0,45 % af den løn, du har tjent i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019. 

Hvis du er fratrådt din ansættelse før 1. maj 2020, vil du få udbetalt den forhøjede feriegodtgørelse i forbindelse med fratræden. 

Hvis du ønsker at holde yderligere ferie, kan du anvende den 6. ferieuge, optjent i kalenderåret 2019. 

Hvis du ikke har afholdt din optjente ferie inden 1. september 2020, vil de blive overført til det nye ferieår  efter de nye regler, eller du kan aftale, at de bliver udbetalt.

Sådan holder du sommerferie 2020
Hvis du vil holde mere end 3 ugers sommerferie i 2020, kan du:

  • Gemme ferie fra det foregående ferieår (husk at aftale det med din arbejdsgiver)
  • Bruge din 6. ferieuge

​Har du feriedage til gode pr. 31. august 2020, bliver de automatisk overført til det nye system, hvis du ikke har aftalt at holde dem i september 2020

Fra den 1. september 2020 og frem
Her vil du være omfattet af de nye regler om samtidighedsferie , hvor du optjener 2,08 feriedage pr. måneds beskæftigelse. Hvis du skal holde ferie, men endnu ikke har optjent tilstrækkelig feriedage, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie på forskud. Du vil så få udbetalt feriegodtgørelsen til at holde ferie for, selvom du endnu ikke har optjent feriegodtgørelsen. Hvis du fratræder, før du har optjent ferien, vil du blive trukket i løn for den ferie, du har holdt på forskud.

Sådan holder du efterårsferie 2020
I september 2020 træder de nye regler i kraft. Du har således kun optjent 2,08 feriedage til efterårsferien 2020, nemlig feriedage for september måned.

Hvis du vil holde en uges efterårsferie, kan du

  • Gemme feriedage fra det foregående ferieår
  • Bruge den 6. ferieuge
  • Aftale med din arbejdsgiver, at du kan holde 3 feriefridage på forskud

Særligt for nyuddannede
Ansatte som ikke har optjent fuld ferie til afholdelse i miniferieåret, kan i visse tilfælde holde såkaldte fondsferiedage.

Fondsferiedage er fremskudt betaling af tilgodehavende feriemidler. De udbetalte fondsferiedage fratrækkes dermed i de tilgodehavende feriemidler, som den ansatte får udbetalt, når vedkommende når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

Muligheden for at anvende fondsferiedage gælder for ansatte, der har optjent ferie i perioden 1. september 2019 – 31. december 2019, og som har optjent mindre end 8,4 feriedage i perioden 1. januar 2019 -31. august 2019. Baggrunden er, at da de ikke har optjent feriegodtgørelse i perioden 1. januar 2019- 31. august 2019, har de ikke nogen feriegodtgørelse, de kan anvende til afholdelse af ferie i miniferieåret. Samtidig vil de på baggrund af ansættelse i 2019 have indefrosne  feriemidler, der kan frigøres ved afholdelse af ferie i miniferieåret.

Eks.: Nyuddannet ansat 1. august 2019, vil have optjent 2,08 feriedag for august måned 2019. Da den nyuddannede har optjent mindre end 8,4 feriedage i miniferieåret, vil den ansatte kunne få udbetalt svarende til 8,32 fondsferiedage udover de optjent 2,08 feriedage – dvs. i alt 10,40 feriedage.

I vejledningen side 32 kan du se en oversigt over, hvor mange fondsferiedage, du kan holde som nyuddannet.  


Oversigt over udbetaling af feriegodtgørelse i overgangsperioden og efterfølgende for yngre læger ansat på hospitalerne i regionerne
 

Optjeningsperiode Procent  Udbetaling/afholdelsestidspunkt
1. 1-31. 8. 201912,5 % Udbetales når ferie holdes 1. 5. -30.9 2020 (miniferieåret)
1. 1-31. 8. 20190,45 % kontant beløbUdbetales 1.5. 2020 eller ved fratræden
 
1.9.-31.12.2019
(indefrysningsperioden) 
0,45 %Udbetales 1.5. 2020 eller ved fratræden
1.9.2019- 31.8. 2020
(indefrysningsperioden) 
12,5 %Indbetales til fond 
1.1.- 31.8. 2020
(indefrysningsperioden)
0,45 %Udbetales 1. 5.2021 eller ved fratræden
1.9.2020-31.8. 202112,5 %Udbetales når ferie afholdes 1.9. 2020 – 31.12. 2021
1.9.2020 -31.12. 20200,45 % Udbetales 1.5. 2021 eller ved fratræden