Kend din løn kurser for yngre læger i Region Midtjylland

På grund af Corona-situationen, er det i øjeblikket ikke muligt at afholde fysiske regionale ”Kend din løn” kurser. Yngre Læger har i stedet valgt at afholde virtuelle kurser, der er tilgængelige for medlemmer fra hele landet.

Der vil på kurset blive set nærmere på en lønseddel fra Silkeborg data, der benyttes i alle regioner undtagen Region Sjælland, hvor man benytter KMD’s lønsedler. Det ene kursus vil derfor primært være til gavn for medlemmer ansat i Region Sjælland, for så vidt angår gennemgang af lønsedlen.

Dato for Kend din løn kurser i 2021: