Ansættelsesudvalg for yngre læger i Region Sjælland

Kursus for YL repræsentanter eller suppleanter i et ansættelsesudvalg
Kurset afholdes i samarbejde med Yngre Læger Region Sjælland og Region Hovedstaden, fordi regionerne deles om pladserne i ansættelsesudvalgene.

På kurset bliver du klædt på til at have styr på formalia i forhold til hoveduddannelsesstillinger, og hvilke rettigheder den yngre læge har ved samtalen. Kurset vil desuden ruste dig til samtalerne ved erfaringsudveksling med de øvrige kursusdeltagere.

Målgruppe:
Kurset er for dig, der er  valgt som YL repræsentant/-suppleant i et ansættelsesudvalg. Eller for dig, som har et ønske om på et senere tidspunkt at stille op til en post i et ansættelsesudvalg, og gerne vil høre mere om, hvad det indebærer.

Læs mere om kurset og tilmelding her