Yngre Læger på Folkemødet

Yngre Læger deltager naturligvis på Folkemødet. I år står vi som ansvarlige for to arrrangementer. Så hvis du skal en tur til Bornholm, så mød Yngre Læger:

Hvem kender patienterne bedst? 
Torsdag den 13. juni kl. 16.30 - 17.30, Brandstationen

Paneldeltagere
Helga Schultz, Formand, Yngre Læger
Lisbeth Lintz, Formand, Overlægeforeningen
Andreas Rudkjøbing, Formand, Lægeforeningen
Christian Freitag, Formand, Praktiserende Lægers Organisation

Lyt med, når de fire formænd for de danske lægeorganisationer bliver ristet over sagte ild om deres viden om danskernes sundhedstilstand. Hvor godt kender de egentlig patienterne? Og er det dem, der ved bedst? Vi byder indenfor til en uformel og anderledes quiz, der sætter fokus på danskernes sundhed i bred forstand. har taget pulsen på danskernes sundhedstilstand og deres møde med lægerne og sundhedsvæsenet. 

Ordstyrer er Peter Qvortrup Giesling, Læge og journalist, DR  og  Quizmaster Mette Frobenius, Tajmer/DR

______________________________________

Hvorfor begår din læge fejl?

Fredag den 14. juni kl. 10:30-11:15 i AC huset 

Paneldeltagere
Helga Schultz, Yngre Lægers formand, 
Rasmus Willig, sociolog,
Anders Künau, Danske Regioner
Niels Boje Lund, far.

Ordstyrer er Ole Toft, der er journalist på Altinget

Hvorfor begår din læge fejl?
Lægefejl, utilsigtede handlinger, læger begraver deres fejl, patienterstatning” – vi hører om det hele tiden: Læger, der begår fejl eller utilsigtede hændelser. Og det sker ikke altid i stilhed, som vi så med Svendborgsagen, hvor en læge skulle igennem tre retsinstanser, før hun blev frikendt. Og der er den unge læge i 1813, der fik skærpet tilsyn efter at en dreng døde af meningitis, måske fordi lægen ikke tog hans smerter alvorligt nok. Nogle frikendes, andre dømmes. 

Er læger ligefrem farlige? Eller dårlige? Eller sjuskede? Eller blæses lægefejl uproportionalt op i medierne? Er lægefejl simpelthen blevet godt sensationsstof i pressen?  Læger siger selv, at de alle har deres kirkegård. At man simpelthen ikke kan være læge uden at begå fejl – også fatale fejl. 

__________________________________

Er supersygehusene så super?

lørdag den 15. juni kl. 13:30-14:15 i AC-huset

Paneldeltagere
Helga Schultz, Yngre Lægers formand,  
Astrid Krag, Socialdemokratiet,
Torben Mogensen, bl.a. formand, Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, fhv. vicedirektør, Hvidovre Hospital,
Bjarne Hastrup,  Ældre Sagen,  
Borgmester Henrik Frandsen, Tønder kommune. 

Ordstyrer er Ole Toft, der er journalist på Altinget 

Er supersygehuse så super?
På få år har vi lukket et rekordantal sygehuse i Danmark – typisk små sygehuse i provinsen, mens andre og større sygehuse er blevet slået sammen under én ledelse eller har mistet deres akutstatus. Målet er 18 såkaldte supersygehuse, der skal kunne det hele døgnet rundt og hvor patienterne sikres enestuer og optimal behandling. Men er supersygehusene så super? Kommer vi ikke til at savne den nærhed og tryghed, de mindre sygehuse gav os – selvom de måske ikke leverede lægelig ekspertise på alle områder? Bliver vi raskere? Bliver det nemmere? Bliver det sikrere? Bliver det hurtigere? 

Du kan også møde Yngre Lægers formand Helga Schultz og næstformand Anders Krog Vistisen som paneldeltagere i andre debatter.

Se hele programmet.
se alle arrangementer fra Lægeforeningen, De praktiserende Læger og Overlægeforeningen